Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

III. A

III. A
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

 II.A
Dokumenty ke stažení
září 2013 PDF soubor 463.9 kB Stáhnout
říjen 2013 PDF soubor 331.9 kB Stáhnout
listopad 2013 PDF soubor 320.8 kB Stáhnout
prosinec 2013 PDF soubor 322.6 kB Stáhnout
leden 2014 PDF soubor 461.7 kB Stáhnout
únor 2014 PDF soubor 427.5 kB Stáhnout
březen 2014 PDF soubor 451.4 kB Stáhnout
duben 2014 PDF soubor 461.7 kB Stáhnout
květen 2014 PDF soubor 460.9 kB Stáhnout
červen 2014 PDF soubor 348.7 kB Stáhnout

26. 6. Botanická zahrada

III. A

V Botanické zahradě vykvetl zmijovec titánský a nám nemohl ujít. Abychom znali okolí naší školy a abychom věděli kam a na co koukáme z okna, navštívili jsme dnes ještě Botanickou zahradu. Pro děti to bylo překvapení a všem se nám zde velmi líbilo.

16. 6. Borecké skály

III. A

Na cestě na naše místo pobytu jsme nejprve dojeli vlakem do Rovenska pod Troskami a odtud jsme šli přes krásnou Čechovu vyhlídku. Vyhlídka se nachází v Chráněné krajinné oblasti Borecké skály, kde rostlo mnoho borůvek, které jsme posvačili. Děti zde obešly mnoho malých jeskyní, ve kterých nám ochotně zapózovaly.

12. 3. Tajný výlet

III. A

Při našem Tajném výletu, který byl za odměnu za plnění všech úkolů a činností během školního roku, jsme se vydali za kouzlením a čarováním na tajemné místo. Jeli jsme autobusem zaplaceným z jarmarkového výdělku a dojeli jsme do Bedřichova na Maliník. Odtud jsme šli pěšky po Vládní až ke Školce na Vládní. Zde jsme se vydali lesem na tajemné místo. Hledali jsme a našli jsme toto tajemné místo s pozoruhodnou skálou nazvanou Viklan. Nebezpečné čarování všichni šikovní kouzelníci zvládli báječně se sebekontrolou a sebeovládáním. Na všechny kouzelníky dohlížela a fotografovala naše paní vychovatelka Vlasta Suchlová. Cestou jsme si zahráli schovávací hry a na závěr se děti nasvačily a pohrály si na posečené louce. Zpátky do školy jsme opět přijeli autobusem z Maliníku na zastávku Horská. Tajný výlet se nám vydařil. Podívejte se, jak jsme odvážní.

Vystoupení Římanů naživo

III. A

Báji o vzniku města Řím děti podle fotografií rády povypráví. Božský tanec i pochod plebejců Vám určitě zatančí. Za krásné fotografie děkujeme tatínkovi Aničky, jsou krásné.  

14. 5. Projektový den Praha - Pražský hrad

III. A

Na Pražském hradě se nám všem velmi líbilo. Vše se podařilo. Děti byly velmi hodné, naslouchající a poslouchající, slečna průvodkyně milá a pozorná, maminky a tatínek báječní. Za krásné fotografie děkujeme tatínkovi Luisy, jsou pozoruhodné a Pražský hrad na nich úchvatný. Podívejte se na nás.

23. 4. Světový den knihy

III. A

Besedujeme s paní spisovatelkou Zuzanou Špůrovou a s ilustrátorkou paní Lenkou Vybíralovou nad knihou Všichni píšou o zvířátkách.

14. 4. Tajemství včelí plástve

III. A

V Ekocentru na včelkách děti nejvíce uchvátilo pozorování mikroskopem.

28. 3. Rodičovské suplování

III. A

Během celoškolního projektového dne naši třídu navštívili vstřícní rodiče, kteří učili třeťáčky umění cestovatelskému a důležitosti znalosti cizích jazyků. Při druhé lekci děti navrhovaly taneční kostým, počítaly cenu kostýmu a zatančily si. Při třetí rodičovské lekci jsme putovali vzduchem s rádiovým signálem a časem s písničkovou hitparádou. Na závěr jsme si zazpívali.

Centra aktivit

III. A

Po přečtení knížky Mluvící balík pracují děti v centrech aktivit na toto téma. Kreslí temperami na balon a vyrábí si postavy do košíku pod létající balon. Modelují předměty a figurky z mluvícího balíku, listují slovníky a vyhledávají významy neznámých slov. V centru matematiky měří délku plamene bazilišků a kreslí si mapu - cestu do Mytologie. V centru psaní píší děti příběh a v centru vědy a objevů si po seznámení se s našimi živočichy a rostlinami vymýšlí své vlastní mytologické postavy - kreslí je a popisují. Tato naše centra nyní stále probíhají. Zatím se můžete podívat na fotografie z prvních prací.

Sovičky

III. A

Kreslili jsme veselé sovičky - pohádkové čepičky.

Pololetní vysvědčení

III. A

Naše odměna za svědomitou a pečlivou práci.

Knížka od Ježíška

III. A

Naše krásné, malované knížky od Ježíška s doporučením. Fotografoval Tom.

Centra aktivit s odpady

III. A

Učíme se ve skupinkách na téma odpady.

Nápady s odpady v Divizně 10. 1.

III. A

Na téma ODPADY jsme se dozvěděli mnoho nového a ujasnili jsme si naše znalosti a dovednosti.

Myšlenkové mapy

III. A

Po zodpovězení a sepsání otázek vznikly takovéto krásné myšlenkové mapy.

Kam s odpady?

III. A

Na následujících fotografiích děti zjišťují odpovědi na otázky např.: Kam putují odpady z továrny, z pračky, z popelnice? Kam dávali odpadky lidé dříve? Je ve všech zemích likvidace odpadu stejná? Co to je bio odpad? Z čeho vyrábíme plast? Jak vznikne papír? a další. Odpovědi přinášely do skupinek, kde je zapisovaly a pak je přednesly ostatním.

Kouzlo Vánoc

III. A

V Ekocentru ve Střevlíku jsme se seznámili s vánočním příběhem a potom děti putovaly do Betléma do chléva stejně jako Josef s Marií, kde si prohlédly jesličky i domácí zvířátka. Vyrábění vánočních ozdob ze včelího vosku, figurek z piškotového těsta a vánočního přání třeťáčky zaujalo.

Nová kniha voní

III. A

Jan Budař a jeho vyprávění a čtení nové knížky děti zajímalo. Mimo jiné byly nadšeny z nové knížky, která krásně voní.

Prohlídka liberecké radnice

III. A

Na naší liberecké radnici se nám velmi líbila Obřadní síò i točité schody na libereckou věž s vyhlídkou. Děkujeme za krásnou přednášku s prohlídkou.

Volné psaní

III. A

Učíme se sami psát. Při volném psaní píší děti samy po určenou dobu a na dané téma. Na následujících obrázcích uvidíte pohádku s vyjmenovanými slovy po Z od dětí, které je poskytly k přečtení. V textu volného psaní jsou tolerovány gramatické chyby.

Centra aktivit Voda čaruje

III. A

Voda u nás stále čaruje a my procvičujeme, co jsme se v Divizně dozvěděli.

Zpíváme rádi

III. A

Zpíváme rádi

Voda čaruje 18. 11.

III. A

V Divizně jsme se naučili jak voda v přírodě čaruje. Koloběh vody sestavily děti ze šátků, umístily do něj obrázky různých podob vody v přírodě. Vzpomněly si, při jakých běžných činnostech vodu potřebujeme a učily se, jak vodou šetřit.

Učíme se všichni

III. A

Sešli jsme se všichni spolužáci.

Ranní rozjímání

III. A

Při ranním příchodu do třídy postavili třeťáčci věž větší než oni. Měli z ní velkou radost.

Centrum Tvoření

III. A

Během center aktivit na téma Prstem po mapě měly děti v centru Tvoření kreslit a postavit vlajky tak aby byly souměrné podle osy souměrnosti. Po povinných úkolech tvořily děti z krychliček dále a vznikaly zajímavé stavby.

Centrum čtení

III. A

Během center aktivit na téma Prstem po mapě měly děti v centru čtení za úkol najít mezi danými věcmi Černého Petra - věc, která mezi ostatní nepatří - a potom pojmenovat společné znaky ostatních věcí a zjistit kam patří na mapu našeho státu. Dále si četly o Českém ráji a zapisovaly, co již vědí a co nového se dozvěděly.

Centra aktivit Pstem po mapě

III. A

Během center aktivit na téma Prstem po mapě jsme se seznamovali s mapou, jejími barvami, čarami a značkami. Projeli jsme podél hranic našeho státu a pomyslně jsme navštívili nejvyšší pohoří, nejdelší řeky a největší města. Děti se seznamovaly s vlajkami a kreslily si své vlastní erby.

Děti z Lesní čtou společně

III. A

Třeťáčci a páťáci se tradičně setkávají každý pátek společně u knížky a čtou si příběhy nebo pohádky na pokračování. Ve čtení se střídají a po dvaceti minutách čtení zapíší společně do sešitu.

Centra aktivit - Naše město - Harry Potter v Liberci

III. A

Před prací v centrech aktivit na toto téma jsme si prošli a prohlédli některé části našeho krásného města a seznámili jsme se blíže s některými budovami a památkami při společné vycházce, aby nám pak šlo lépe provázení Harryho Pottera po našem městě, hádání věží a věžiček na některých budovách a tvoření budov z krabiček nebo kreslení. Některé fotografie již fotí malí fotografové a fotografky.

Zarámované příběhy - Oblastní galerie Liberec 8. 10.

III. A

Tvoření třeťáčky velmi baví. Po prohlídce obrazů s komentářem paní lektorky si třeťáčci nakrelili své vlastní obrazy nebo vytvořili sádrový odlitek. V krásné galerijní dílně se tvořit všem dařilo. 

Letem ptačím světem 30. 9.

III. A

Během projektového dne Letem ptačím světem jsme se vydali do Ekocentra v Oldřichově v Hájích. Vyšlo nám krásné podzimní počasí a tak se nám pozorování ptáčků dalekohledem a poslouchání jejich zpěvu líbilo. Podívejte se, jak společně řešíme složité úkoly.

Výprava na farmu 6. 9.

III. A

Během cvičení v přírodě jsme si užili krásného pozdního léta na zelených loukách pod Ještědem.

Škola čar a kouzel v Lesní 3. 9.

III. A

V úterý 3. září se naše třída třeťáčků přeměnila v kouzelnice a kouzelníky v krásných hábitech se svými pomocníky živočichy, hůlkami, kotlíky, lektvary... Podívejte se na ně.