Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Výuka literatury a slohu

Výuka literatury a slohu

Na základě doporučení ministerstva školství jsme se rozhodli posílit čtenářskou gramotnost na 2. stupni, a to výukou v rámci čtenářských dílen realizovaných v blocích.  Pro vaši informaci níže uvádíme popis, cíle a zásady hodnocení této vzdělávací strategie.

 

Výuka literatury a slohu

 • Výuka bude probíhat v blocích – 2 x 45 minut
 • Výuka literatury a slohu bude úzce propojena
 • Výuka literatury bude realizována pomocí čtenářských dílen (3x do měsíce)
 • Základem čtenářské dílny bude minilekce soustředěna k určitému tématu (literárnímu či slohovému), dále k zadání konkrétních úkolů s určitými cíli
 • Plnění cílů bude vycházet z četby knihy, kterou si vybere žák
 • Výběr knihy:     Obsah knihy úměrný věku žáka,Beletristický text (próza)  - „příběhová“ kniha,Typy zakázaných knih – encyklopedie, učebnice, časopisy, komiksy

 

Cíle čtenářských dílen

 • Žák dodržuje stanovená pravidla čtenářských dílen
 • Žák se stává samostatným až zdatným čtenářem
 • Žák přečte ve škole min. jednu knihu za pololetí
 • Žák rozumí zadanému úkolu v rámci čtenářských dílen
 • Žák se aktivně zapojuje do čtenářských dílen
 • Žák volí vhodný postup při realizování úkolů v rámci čtenářských dílen
 • Žák najde a formuluje důležité myšlenky v textu
 • Žák stručně a přehledně shrne, o čem text je
 • Žák je schopen sebehodnocení
 • Žák je schopen popsat svůj čtenářský pokrok

 

Kritéria hodnocení

Porozumění úkolu         

a) Žák porozumí bez potíží a samostatně

b) Žák vyžaduje dovysvětlení a následně porozumí úkolu bez potíží

c) Žák vyžaduje dovysvětlení, přesto úkol plní s obtížemi

d) Žák neporozumí úkolu a nevyžaduje dovysvětlení

Pomůcky - KNIHA

a) Žák má k dispozici pomůcky vždy

b) Žák zapomene pomůcky výjimečně

c) Žák zapomíná pomůcky často

d) Žák zapomíná pomůcky téměř vždy

Prezentace zadaných úkolů

Žák prezentuje splnění svých úkolů ústně nebo písemně na základě zadání konkrétní čtenářské dílny.

 

Metodickou podporu získali vyučující absolvováním dlouhodobého vzdělávání se společností Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Věříme, že naprosté většině žáků tato forma výuky pomůže ke zlepšení vzdělávacích výsledků ve všech vzdělávacích oblastech a vztahu ke knize.