Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Aktuality

Žádost o rodičovskou podporu

Aktuality

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Biofeedback v naší škole

Aktuality

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

  • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje

Maškarní ples ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

ve spolupráci se společností A-Styl Liberec pro Vás chystáme na sobotu 27. ledna 2018 Maškarní bál ZŠ Lesní.

Svačiny pro žáky

Aktuality

Vážení rodiče,

v průběhu uplynulých dnů jsme ověřovali zavedení prodeje svačin do života naší školy. Jsme v tomto směru průkopníky, a tudíž si procházíme všemi složitostmi tohoto směru.

Ovocný a sladký parapet ve škole

Aktuality

Milí spolužáci,

naše skupina si pro Vás připravila v rámci volitelného předmětu Výuka v projektech akci, kterou  se zaměřujeme na zpestření stravy na škole (když už zrušili bufík).

Vánoční koncert pěveckých sborů - prosba o pomoc

Aktuality

Vážení rodiče,

blíží se tradiční vánoční koncert našich pěveckých sborů.

Uzavření tělocvičny

Aktuality

Od pondělí 10. října 2017 dochází z důvodu výměny podlahy k uzavření velké tělocvičny.

Kromě rekonstrukce povrchu podlahy dojde i k výměně obložení, dveří a dalších detailů interiéru.

Pozvánka do rodičovské kavárny Výuka literatury prostřednictvím dílen čtení

Aktuality

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

Barbora Terčová a Miloslav Kůta, učitelé ČJ v současných 8. a 9. ročnících, Vám představí formu výuky literatury prostřednictvím dílen čtení.

Volby do školního parlamentu 2017/2018

Aktuality

V pátek se uskutečnily volby zástupců 4. – 9. tříd do školního parlamentu. Z jednotlivých tříd byli zvoleni tito žáci:

Poznávací zájezd do Anglie

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce plánujeme ve spolupráci s cestovní kanceláří Kristof poznávací zájezd do severní Anglie

Výuka literatury a slohu

Aktuality

Na základě doporučení ministerstva školství jsme se rozhodli posílit čtenářskou gramotnost na 2. stupni.

Úprava ceny stravného v naší stravovně

Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás v dostatečném předstihu upozornit, že k 1. 9. 2017 zvyšujeme dle níže uvedené tabulky ceny školních obědů.

Rodičovské kavárny na ZŠ Lesní

Aktuality

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

jednou z letošních novinek, které pro vás škola připravuje, jsou „rodičovské kavárny“.

Elektronická žákovská do mobilu či tabletu

Aktuality

Od 1. října mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu a další informace v bezplatné instalaci Bakalářů pro OS Android.

Newsletter ZŠ Lesní

Aktuality

Newsletter je anglický termín pro elektronický zpravodaj. Jde o e-mailové zprávy, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům.

Na našich stránkách nabízíme všem zájemcům možnost se k odebírání zpráv zaregistrovat. Obsahem newsletterových e-mailů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznou zájemci na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.

Informační RSS kanál pro rodiče a žáky školy

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

pro snazší sledování nově zapsaných informací do Bakalářů, jako jsou známky, suplování a jiné zprávy, můžete nově použít RSS kanály.

RSS kanál nabízí uživatelům automatické zasílání zpráv o nově přidaných známkách, o zadaných domácích úkolech, o suplovaných hodinách či jiných zpráv.

V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní RSS kanál, postupujte dále podle návodu, jež nabízíme ke stažení níže v tabulce.