Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VIII. B

VIII. B
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

 VII. B
Dokumenty ke stažení
září 2013 PDF soubor 450.9 kB Stáhnout
říjen 2013 PDF soubor 414 kB Stáhnout
åistopad 2013 PDF soubor 414.2 kB Stáhnout
prosinec 2013 PDF soubor 374.1 kB Stáhnout
leden 2014 PDF soubor 374.3 kB Stáhnout
únor 2014 PDF soubor 484.9 kB Stáhnout
březen 2014 PDF soubor 547.1 kB Stáhnout
duben 2014 PDF soubor 381.4 kB Stáhnout
květen 2014 PDF soubor 522.5 kB Stáhnout
červen 2014 PDF soubor 378.7 kB Stáhnout

Školní výlet

VIII. B

Letošní (4-denní) školní výlet jsme strávili v okolí Jičína. Hlavní náplní byla turistika a poznávání okolí, ale došlo i na koupání, míčové hry, povídání na chatkách a podobně. Výlet proběhl bez větších problémů a snad se i líbil - podle fotek to vypadá, že ano :-)

Projektový den - Praha

VIII. B

Ve středu 14. 5. 2014 nás (jako již tradičně) čekal projektový den - Praha. Do Prahy i zpět jsme jeli autobusem Studentagency a ostatní spolucestující si to s námi moc užili :-)

Absolvovali jsme program Hanin kufřík v Židovském muzeu. První část byla věnována přednášce o osudu českých židů za 2. světové války. Na ni navázala se svým vyprávěním pamětnice paní Kottová. Poté nás čekala skupinová práce, ve které jsme zpracovávali a následně prezentovali příběhy dětí z Terezína. Na závěr jsme se vydali  s paní průvodkyní do Židovského města na prohlídku Staronové a Pinkasovy synagogy a židovského hřbitova.

Projektový den - Velikonoce

VIII. B

Ve středu 16. 4. 2014 se konal PD Velikonoce. Žáci naší třídy se rozdělili do skupin a připravili si dílny s velikonoční tematikou pro žáky II. B. Druháčci si tak vyrobili velikonoční přáníčka, ozdobili květináče, hledali vajíčka v areálu školy a spoustu dalšího. Snažili se osmáci i druháci, a tak tento den proběhl bez problémů a v příjemné atmosféře.

Multikulturní výchova - čtvrté setkání

VIII. B

V pátek 21. 3. nás ve Véčku čekalo poslední setkání. Pracovali jsme především ve skupinkách, společně diskutovali na zadané téma, připravovali si prezentaci svých názorů a posléze se snažili přesvědčit o své pravdě i ostatní. Jak to probíhalo si můžete prohlédnout na fotografiích.

Multikulturní výchova - třetí setkání

VIII. B

Na třetím setkání jsme se věnovali poznávání různých národů a zemí podle jejich kultury - ať už šlo o jazyky, jídlo, náboženství atd. Dololedne nám příjemně uteklo a dozvěděli jsme také některé nové informace. Většinu aktivit jsme prováděli v malých skupinkách a výsledky pak prezentovali ostatním.

Projektové dny - Docela obyčejná voda/ Mechanika kolem nás

VIII. B

V úterý 11 . 2. 2014 měli všichni žáci 2. stupně projektový den. Žáky osmých tříd čekal PD Docela obyčejná voda (1. skupina) a PD Mechanika kolem nás (2. skupina). Podívejte se na fotografie z těchto projektových dnů.

Tanec s Lukášem Jakubcem z A-stylu

VIII. B

V pondělí 10. 2. jsme si při tělocviku společně s Lukášem Jabubcem z A-stylu vyzkoušeli, jak by nám šel street dance. A zvládli jsme to skvěle i lektor naši skupinu hodně chválil :-)

Multikulturní výchova ve V-klubu (druhé setkání)

VIII. B

V pátek 7. 2. jsme absolvovali druhé setkání s lektorkami ve V-klubu. Tentokrát jsme se věnovali především kultuře, hudbě a tanci různých zemí a kultur. Dostalo se i na hudební vyjádření každého z nás.

Matematika trochu jinak

VIII. B

V matematice právě probíráme rovnice a úlohy řešené pomocí rovnice. Protože sem patří i úlohy o pohybu, které jsou dost obtížné, tak si žáci pro lepší představivost přinesli autíčka a po úspěšném vyřešení úloh jsme si i trochu zazávodili. Vítězem se stal se svým auťákem Matěj. 

Multikulturní výchova ve V-klubu

VIII. B

V pátek 24.1. nás čekalo první setkání s lektorkami ve V-klubu v rámci programu z oblasti multikulturní výchovy nazvané "Ne každý má rád knedlíky".
Cílem této první lekce bylo seznámení se s lektorkami, sebepoznání – uvědomění si vlastní identity, stmelení skupiny, pozitivní naladění na další setkávání a to vše prostřednictvím různých her a aktivit. 

První setkání proběhlo v příjemné atmosféře a snad tomu tak bude i nadále, potože nás čekají další tři setkání. 

 

Projektový den "První pomoc"

VIII. B

V pátek 20. 12. 2013 absolvovali žáci 8. ročníků projektový den "První pomoc", který je připravován ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Liberci. Žáci se teoreticky, ale hlavně pak prakticky seznámili u různých modelových situací s poskytováním první pomoci tak, aby si byli schopni s těmito situacemi poradit i v běžném životě, pokud by to bylo nutné. Na fotografiích se můžete podívat, jak to při tomto projektovém dnu vypadalo. 

Zvládneme taneční???

VIII. B

Další, kdo si připravil svoji "sportovní prezentaci" v rámci TV, byla Káťa Dušková z VIII. A. Věnuje se závodně tanci (chystá se i na MS), a tak si pro nás připravila ukázky různých tanců, předvedla nám své oblečení a obuv a hlavně jsme si spolu s ní vyzkoušeli (i chlapci) různé taneční kroky a to bez hudby, ale i s hudbou. Některým to šlo výborně (a do tanečních už asi ani nemusí), ale většina to bude muset ještě v těch tanečních zdokonalit :-) 

Turnaj v bowlingu

VIII. B

V neděli 15. 12. 2013 v podvečer jsme se vypravili do Babylonu na bowling. Přidali se k nám i někteří rodinní příslušníci, dohromady nás bylo dvacet. Hodinka nám při hře rychle utekla a už tu bylo vyhlašování vítězů. Nejlepší byla Kristýna (nejlepší hráč z celé VIII.B) a Darek. Mezi rodiči zvítězila paní Mildnerová a pan Kalík. Snažili se ale všichni a příště to může dopadnout úplně jinak :-)

Adventní Drážďany

VIII. B

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 jsme se vypravili na návštěvu Drážďan. Cesta vlakem byla velmi náročná, protože stejný nápad jako my mělo ještě několik dalších tříd z různých škol a i spousta dalších občanů z Liberce a okolí. Ale vlastní prohlídka Drážďan se určitě vydařila. Prohlédli jsme si Muzeum hygieny, prošli se centrem Drážďan a prohlédli si adventní trhy a nejenom je. Zpět už cesta vlakem byla poněkud klidnější, dokonce většina z nás i seděla :-)

Házená

VIII. B

Při dnešním tělocviku (9. 12.) jsme se seznámili se základy házené a miniházené, jejími pravidly. Vyzkoušeli jsme si různá cvičení a nakonec i vlastní hru. Našimi "průvodkyněmi a rádkyněmi" byly Johanka Černá a Markéta Brabencová z VIII. A

Nocování ve škole

VIII. B

V pátek 6. 12. 2013 jsme strávili noc ve škole. Všichni si to, myslím, užili, jen se budeme muset dát přes víkend dohromady, protože nocování bylo náročné. Přečtěte si dál, jak to probíhalo a podívejte se i na fotky.

Basketbal "v podání Anežky Dvořáčkové"

VIII. B

Na první prosincovou hodinu TV si připravily Anežka se svou "asistentkou" Klárou ukázkovou hodinu basketbalu. Děvčata se dozvěděla informace o hře, o pravidlech a hlavně si vyzkoušela různá cvičení s míčem (střelbu, driblink, dvojtakt) a také vlastní hru. Jak se jim to dařilo, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Přednáška - vězeòství v ČR

VIII. B

V pátek 29. 11. jsme v rámci ČvS absolvovali "přednášku - povídání" s pracovníkem z věznice ve Valdicích. Žácí byli seznámeni se systémem vězeòství v ČR, s fungováním věznic, se životem odsouzených atd. Pan Kořínek velmi ochotně odpovídal také na všechny dotazy ze strany žáků.

Sotball a baseball "v podání Naty Kopicové"

VIII. B

V pondělí 25. 11. si pro nás v rámci TV připravila Natálka Kopicová ukázkovou hodinu ze sportu, kterému se již 7 let věnuje a ve kterém dosahuje mimořádných úspěchů. Připravila nám hodinu o softballu a baseballu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, seznámila nás se základními pravidly, ukázala nám míček, pálku, rukavici, mety i své dresy. Teorie byla také doplněna praxí, kdy si děvčata vyzkoušela odpal ze stativu, přihrávky a běh na mety. Natálce zdatně asistovala a pomáhala Káťa. Oběma patří velké poděkování. Hodina se velmi zdařila.

Zprávy ze sportu

VIII. B

O svých sportovních úspěších napsaly Anežka a Naty. 

Zprávy z parlamentu

Informace z parlamentu "přináší" Kryštof:

Školní rok s parlamentem jsme otevřeli třemi hlavními úkoly do školního roku:

* Zlepšit jídelnu

* „Školník“ (opravy) 

* Projekty

 

Den otevřených dveří na SUŠ v Liberci

VIII. B

V rámci VV jsme navštívili SUŠ v Liberci. Prohlédli jsme si budovu školy, ateliéry a dílny, seznámili se studijním programem a náplní školy. 

 


Příspěvky na web

Při hodině Čvs, kdy jsme byli v učebně PC, dostali žáci za úkol napsat krátký příspěvek na školní web do sekce naší třídy. Jejich příspěvky si můžete přečíst.

Projektový den - "Člověk jako článek živočišného systému"

VIII. B

Tento projektový den se konal ve čtvrtek 14. 11. Kromě učebny probíhal i v knihovně, učebně PC a i v blízké zoologické zahradě. Podívejte se na pár fotografií, které velmi dobře zachycují pracovní atmosféru a nasazení žáků, ale i učitelů.

"Mně žádný trest nehrozí"

VIII. B

V pátek 15. 11. jsme absolvovali program od společnosti Maják "Mně žádný trest nehrozí". Bavili jsme se hlavně o pravidlech, o jejich dodržování a nedodržování a důsledcích takového jednání. Seznámili jsme se blíže s pojmy trestní zákoník, trestný čin, mladiství a děti z pohledu práva, probační služba atd. Od lektora jsme se dozvěděli i pár zajímavých příkladů z praxe. 

"Moderátoři zpráv"

VIII. B

Při Čvs jsme navázali na projektový den "Média" a z donesených novin bylo úkolem žáků rozdělených do skupinek vybrat podle zadaných kritérií 3 zprávy, připravit si jejich prezentaci pro ostatní a tyto zprávy jim pak v daném čase a co nejlépe také přednést. Všichni žáci se snažili a někteří se v roli moderátora zpráv "úplně našli". 

Projektový den - "Média"

VIII. B

V rámci tohoto projektového dne se žáci blíže seznámili s pojmem média a věnovali se médiím ve smyslu komunikačního prostředku. Diskutovali a prezentovali zjištění o tom, s jakými médii se setkávají dnes a jak to bylo v době dětství jejich rodičů a prarodičů. Zkusili si vytvořit reklamní slogan a plakát na zvolené téma. Všichni žáci se snažili, jen byl občas problém s nasloucháním ostatních.

Návrat do školy

VIII. B

Tak nám zase ty prázdniny tak rychle utekly a už tu máme září.

Tímto bych vám, vážení rodiče mých žáků, chtěla poděkovat za spolupráci a podporu v loòském školním roce a doufám, že i v tom letošním spolu budeme dobře vycházet a všechny problémy (pokud vůbec nějaké budou) zdárně vyřešíme.
Vám, milí žáci, přeji pohodový školní rok a hodně úspěchů (a to nejen ve škole).
Připojuji pár fotografií jako vzpomínku na prázdniny.
Vaše třídní učitelka R. Přibilová