Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VIII. B

VIII. B

Naše třída v minulých letech

IV. B
V. B
VI. B
VII. B


Dokumenty ke stažení
září 2016 PDF soubor 478.9 kB Stáhnout
říjen 2016 PDF soubor 433.2 kB Stáhnout
listopad 2016 PDF soubor 313.8 kB Stáhnout
prosinec 2016 PDF soubor 312.8 kB Stáhnout
leden 2017 PDF soubor 314.4 kB Stáhnout
únor 2017 PDF soubor 438.7 kB Stáhnout
březen 2017 PDF soubor 318.9 kB Stáhnout
duben 2017 PDF soubor 317.6 kB Stáhnout
květen 2017 PDF soubor 318.5 kB Stáhnout
červen 2017 PDF soubor 316.4 kB Stáhnout

Jarmark

VIII. B

1.6. se konal tradiční školní jarmark, tentokrát na téma Retro. Naše třída měla hlavně na starost tombolu na adoptovaného černouška, ale měli jsme i prodejní stánek a někteří jednotlivci  vystupovali-Anežka skákala na trampolíně, Kačka s Majkou tančily, Adéla uváděla. A Hary s Fandou byli vyznamenáni na pódiu za pomoc spolužákovi. Počasí přálo jako vždy, bylo to fajn.

Výlety

VIII. B

Týden 22.-26.5. byl zasvěcen výletům. Naše třída vyrazila každý den za poznáním na jiné místo:

V pondělí jsme vyjeli na výstavu Human body. Skutečná lidská těla nás zasvětila do biologie, ale pro některé to bylo hodně náročné. V úterý jsme vyrazili na Letiště Praha, kde jsme nahlédli do odbavování cestujících a viděli mnoho startů a přistání velmi zblízka. Středu jsme strávili ve škole prací na tabletech a vyzkušeli si nové aplikace, zpestřením bylo seznámení s anglickým učitelem informatiky. Ve čtvrtek jsme díky Matějově mamince navštívili pekárnu Šumava v Jablonci. Prošli jsme celý provoz a nejen si vyzkoušeli některé výroby, ale dostali i spoustu dobrot s sebou. Večer jsme se pak sešli ke spaní ve škole. 

Židovské město

VIII. B

V úterý 2.5. jsme navštívili v Praze Židovské město, kde jsme absolvovali program Hanin kufřík. Seznámili jsme se se skutečnými příběhy židovských dětí za II. světové války, ve skupinách jsme poznávali a předávali ostatním poznatky o skutečných zážitcích pamětníků. Po skončení programu jsme si prohlédli Pinkasovu a Staronovou synagogu a židovský hřbitov. Téma bylo poučné a spíše vážné, nikdo z nás by nechtěl být vystaven podobné nespravedlnosti jako židovské děti.

Velikonoce pro druháčky

VIII. B

12.4. jsme chystali projektový den Velikonoce pro děti z II.B. Připravili jsme pět dílen s velikonoční tématikou. Děti byly moc šikovné, vše se povedlo, snad se výrobky v rodinách líbily. Dětem se asi nejvíc líbilo hledání schovaných vajíček - akční dílna připravená našimi chlapci.

Tech Up

VIII. B

V pátek 31.3. jsme byli na Gymnáziu F.X.Šaldy na akci Tech Up - přírodovědné pokusy pro žáky základních škol, které organizují žáci gymnázia. Studenti si pro nás připravili sérii pokusů na téma biologie, fyziky a chemie. Vše jsme si vyzkoušeli, změřili, viděli zařízení laboratoří a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Byla to velmi vydařená akce.

Čistička odpadních vod

VIII. B

Dne 1.2.2017 jsme absolvovali exkurzi do Čistírny odpadních vod. Sešli jsme se v 8:15 na Fügnerce a nastoupili do autobusu č.12. Na místě jsme měli nejdřív krátkou přednášku o celém areálu a poté jsme měli možnost se zeptat na to, čemu jsme nerozuměli nebo co nás zajímá. Poté jsme vyšli ven, abychom viděli, jak vypadá realita. Nejdřív jsme byli u turbín, poté jsme prošli budovou, kde je živočišný odpad. Nebylo to tam zrovna moc voňavé a vybíhali jsme odtamtud jako splašení, některým jedincům i slzely oči. Když jsme vyšli z této budovy, nacházeli jsme se u tří čerpadel a tam se dozvídali, jak co funguje. Došli jsme až na samotný konec procesu, kde jsme viděli odtékat čistou vodu do Nisy. Poté jsme se vrátili do školy a tam si sami vyzkoušeli filtrování nečistot a získání čisté vody. Projektový den se vydařil, už víme, že čistá voda není samozřejmost.

Anežka Urbanová

Vzdělávací program Sexualita

VIII. B

V pátek 27.1. nás navštívil Jan Molnár z Majáku a absolvovali jsme výchovně vzdělávací program o lidské sexualitě. Někteří se opravdu velmi těšili. Program byl dobře postavený a dost jsme se dozvěděli o vztazích i rizicích a hlavně, jak se chránit a hájit si své zásady, neboť se jedná o důležitou součást života a ne o zábavnou soutěž. Zase jsme o něco poučenější a možná i klidnější.

Rozdávání dárků

VIII. B

Poslední den školy 22.12. jsme si ve třídě navzájem rozdali dárky, abychom ocenili kamarády a naladili se na Vánoce. Bylo to milé a příjemné.

Vánoční dílny pro 1.B

VIII. B

V pondělí 19.12. jsme připravili vánoční dílny pro prvňáčky. Vymysleli jsme osm dílen, kde se vyráběly různé vánoční ozdoby, perníčky a přáníčka. Prvňáčci se střídali tak, aby si každý mohl vše vyzkoušet a vyrobit. Museli jsme jim radit i pomáhat a pro některé z nás to byl opravdu velmi únavný den. Vše ale hezky vyšlo a nakonec jsme měli z tohoto pracovního dopoledne opravdu dobrý pocit.

Adventní Drážďany

VIII. B

Ve čtvrtek 15.12. jsme spolu se 7.A vyrazili autobusem do Drážďan. Vybraní žáci měli připravené informace o některých památkách, takže jsme měli komentovanou prohlídku města. Pak jsme se podívali na adventní trhy a prošli nákupní zónu. Kromě poznávání německého prostředí jsme tak nasáli i vánoční atmosféru jednoho z nejstarších adventních trhů v Evropě. Počasí nám přálo a vše se vyvedlo k naprosté spokojenosti.

Adventní trhy

VIII. B

Ve čtvrtek 8.12. odpoledne se na naší škole konaly už druhé adventní trhy. Atmosféra byla báječná a účast hojná. Do sváteční nálady přispěli žáci hlavně prvního stupně, ale i starší se zapojili. Z naší třídy své vánoční výrobky nabízela Adéla a Anežka, někteří se přišli aspoň podívat. Přes pořádnou zimu venku se vše vydařilo a dospělí i děti odcházeli spokojeni a dobře naladěni. Děkujeme všem za účast a dobrou náladu!

První pomoc

VIII. B

Listopadový projektový den byl věnován první pomoci. Nejprve jsme si našli informace o různých způsobech pomoci na internetu a pak se přesunuli do tělocvičny, kde proběhla praktická stránka věci. Ze střední zdravotnické školy přišli pomoci studenti a figuranti, abychom si v praxi vyzkoušeli ošetření různých zranění, umělé dýchání, rychlé zásahy u úrazů apod. Bylo to velmi věrohodné a náročné a hlavně jsme se hodně naučili.

Úřady

V říjnu jsme v rámci projektového dne měli za úkol navštívit různé úřady v Liberci a zpracovat písemnou formou zadané úkoly. Zjišťovali jsme například všechny náležitosti nutné k získání občanského průkazu, pasu, nahlášení škody nebo povolení ke stavbě. Všechny úkoly byly velmi praktické a všechna zjištění máme teď v šanonu ve třídě, abychom mohli v případě potřeby nahlédnout, co je na kterém úřadě potřeba. Bylo to poučné a velmi prospěšné do budoucna.

Cyklistický kurz

VIII. B

K osmému ročníku už po dlouhá léta patří cyklistický kurz. Letos však byl poprvé v září a ne až v květnu. Odpadlo tím kouzlo jarních Jizerských hor, ale přišlo kouzlo podzimních Jizerských hor, což má také svou neopakovatelnou atmosféru. Kurz byl především cyklistický a po týdnu na kole a desítkách kilometrů v sedle se mnoho z nás s kolem doslova sžilo :-) A hlavně byl vidět velký pokrok v jízdě a většina z nás si to užívala, např. singltrack byl pro mnohé parádním zážitkem. Počasí nám naštěstí přálo a také dotvořilo krásný bedřichovský týden. Krom kola jsme se také prověřili v orientačním běhu a už všichni víme, jak lehké je se ztratit a jak obtížné se zase najít :-) Cyklisťák jsme si parádně užili a až na pár menších úrazů i ve zdraví, což je také důkaz toho, že jsme to všichni vzali za správný konec;)

Harmonizáky

VIII. B
Tak už jsme zahájili! V pondělí 5.9. jsme si ve škole za pomoci různých aktivit vybrali nejlepší kandidáty do žákovského parlamentu. Mezitím jsme navíc podnikli exkurzi na sběrný dvůr, abychom přičichli k méně příjemné práci. V úterý jsme pak vyrazili vlakem do Jindřichovic pod Smrkem.