Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VIII. B

VIII. B

Naše třída v minulých letech

V. B
VI. B
VII. B


Dokumenty ke stažení
září 2015 PDF soubor 351 kB Stáhnout
říjen 2015 PDF soubor 402.7 kB Stáhnout
listopad 2015 PDF soubor 366.8 kB Stáhnout
prosinec 2015 PDF soubor 461.3 kB Stáhnout
leden 2016 PDF soubor 353.2 kB Stáhnout
únor 2016 PDF soubor 356.9 kB Stáhnout
březen 2016 PDF soubor 355.7 kB Stáhnout
duben 2016 PDF soubor 360.3 kB Stáhnout
květen 2016 PDF soubor 414.9 kB Stáhnout
červen 2016 PDF soubor 540.6 kB Stáhnout

Jarmark 2016

VIII. B

Jako každý rok , i letos jsme pořádali tradiční jarmark. Tentokrát na téma budoucnost.

Naše třída si připravila program s názvem Metody vyhubení. Ve čtyřech obrazech děti ukázaly, jaká

by naše budoucnost také mohla být ....

Cyklokurs 2016

VIII. B

Od pondělí 16.5. do pátku 20.5. se konal cyklisticko-outdoorový kurs v Jizerských horách. Z naší třídy se ho zúčastnilo 21 dětí. Už od školy jsme vyrazili na kolech do Bedřichova. Počasí  nám příliš nepřálo byla zima,  občas padaly kroupy nebo sníh. V úterý odpoledne byl závod v orientačním běhu a některým se podařilo i zabloudit, nakonec se všichni našli. Ve středu už se počasí trochu umoudřilo a tak odpočinkové odpoledne na bobové dráze v Janově si všichni užili. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet , část dětí jela na  na Smrk a druhá část jela okruh přes Protrženou přehradu na Jizerku a přes Smědavu zpátky. V pátek se už jen zabalí a odjede domů. 

Projektový den Praha

VIII. B

Jako každý rok jsme v květnu vyrazili do Prahy v rámci projektového dne Praha. Navštívili jsme Židovské muzeum, kde jsme absolvovali program Holokaust v dokumentech a pak jsme šli na komentovanou prohlídku synagog a  židovského hřbitova.  Následovala projížďka po Vltavě lodí  a  prohlídka nevýznamnějších historických budov lemujících břehy Vltavy.

Projektový den - Člověk jako článek živočišného systému

VIII. B

V úterý 16.2.  jsme  v rámci projektového dne vyrazili vlakem do Drážďan a navštívili zdejší muzeum hygieny - expozici, která se týkala člověka a jeho biologického vývoje. Přestože většina textů byla německy, obrázky a interaktivní exponáty nám hodně pomáhaly v porozumění. V muzeu jsme splnili zadané úkoly a pak jsme chvíli strávili ve městě. V muzeu se nesmělo fotit a tak   máme fotku jen před muzeem. Navečer jsme se pohodlným vlakem zase vrátili domů.

 

Projektový den - Vánoční dílny pro první třídu.

VIII. B

Prosincový projektový den byl zaměřený na vánoce. Osmáci si ve skupinách připravili program pro prvňáky a celé dopoledne se jim věnovali. Někde zdobili perníky, jinde vyráběli svícen, ozdoby na stromeček nebo vánoční přání.

Vánoční jarmark

VIII. B

Letos poprvé naše škola pořádala vánoční jarmark. Kromě prodeje vánočního zboží, často to byly výrobky dětí nebo šikovných maminek a babiček, se nabízelo i různé občerstvení. Menší děti si mohly pod vedením starších dětí  ve vánočních dílničkách vyrobit  a vyzkoušet různé věci .

Projektový den - První pomoc

VIII. B

V pátek 20.11. se konal projektový den na téma první pomoc. První dvě hodiny byly věnovány teorii, děti se snažily nastudovat a zapamatovat  si co nejvíce informací o tom jak správně postupovat při poskytování první pomoci . V deset hodin se osmé třídy přesunuly do tělocvičny, kde už čekali "zranění" studenti a studentky střední zdravotní školy. Naši žáci byli rozděleni do skupin po třech a v těchto týmech postupně prošli 10 stanovišti a poskytovali první nemoc zraněným figurantům. V závěrečné části projektového dne každý žák zpracoval plakát na téma první pomoc.

Studijní a poznávací výjezd do Velké Británie

VIII. B

 V týdnu od 1. do 7. 11 se 13 žáků naší třídy zúčastnilo výjezdu do Velké Británie. 2 dny strávili účastníci poznáváním Londýna, navštívili nejvýznamnější památky, svezli se londýnským metrem a lodí po Temži. Tři dopoledne strávili s rodilými mluvčími, kteří s nimi tři hodiny každý den  pilovali angličtinu ve škole  ve městě Hastings, kde také byli žáci ubytovaní  v rodinách. Odpoledne trávili výlety po okolí - navštívili útesy Beachy head, zámek Leeds , město Eastbourne , pašerácké jeskyně a akvárium v Hastings.

 

Projektový den - Sportem proti drogám

Ve středu 14.10 se konal projektový den nazvaný Sportem proti drogám. V rámci tohoto dne si děti zopakovaly všechny znalosti, které o drogách získaly v průběhu loňského roku v předmětu Výchova ke zdraví. Ráno se osmáci ve škole rozdělili do skupin a vylosovali si konkrétní téma, poté už se vydali do lesa hledat " kešky" s úkoly, které souvisely s drogami. Přestože nám počasí velmi nepřálo a také s technikou byly velké potíže, podařilo se některým týmům téměř všechny "kešky" najít. Ve škole potom týmy pracovaly na prezentacích jednotlivých drog na počítačích a výsledky své práce postupně předvedou v hodinách ČVS.

Harmonizační pobyt 2015

VIII. B

Letos jsme opět první zářijové dny strávili v Bedřichově na Bílé vráně. Z Liberce jsme vyrazili ve středu ráno pěšky a stejným způsobem jsme se v pátek vrátili. Počasí nám přálo a tak jsme při různých aktivitách strávili dva dny venku, jen večerní program jsme přesunuli dovnitř.  Doufám, že se nám všem podařilo dobře naladit na tento školní rok.