Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VIII. A

VIII. A

Naše třída v minulých letech

IV. A
V. A
VI. A
VII. A


Dokumenty ke stažení
září 2016 PDF soubor 477.8 kB Stáhnout
říjen 2016 PDF soubor 433.2 kB Stáhnout
listopad 2016 PDF soubor 317.5 kB Stáhnout
prosinec 2016 PDF soubor 311.3 kB Stáhnout
leden 2017 PDF soubor 313 kB Stáhnout
únor 2017 PDF soubor 437 kB Stáhnout
březen 2017 PDF soubor 315.4 kB Stáhnout
duben 2017 PDF soubor 318.7 kB Stáhnout
květen 2017 PDF soubor 317.8 kB Stáhnout
červen 2017 PDF soubor 317.4 kB Stáhnout

Konec školního roku 2016/17

VIII. A

Osmý ročník byl zakončen jako každý rok - vysvědčením. Někdo byl rád, jiný nešťastný či naštvaný. Ale s odstupem času je všem stejně dobře, protože vysvědčení je posledním dnem školy a pak následují prázdniny, doba odpočinku, kdy se nenastavuje ráno budík a nikam se nemusí spěchat a nic se nemusí vytahovat :-)

 

Tento školní rok byl pro všechny určitě náročný a příští bude ještě naročnější a proto přeji všem, aby si přes prázdniny hlavně odpočinuli a nabrali sílu do dalších měsíců, které nebudou lehké, ale které by neměly být smutné či frustrující.

 

Také se chci ještě jednou rozloučit se 3 žáky, kteří nás opouštějí. Jedná se o Mariliah a Tristana Gardnerovi, kteří budou cestovat a Andreu Mašínovou, která se vydala na gymnaziální cestu! Jsme rádi, že jste byli s náma! Máme vás rádi ;)

 

Předávání certifikátů a odznaků DofE

VIII. A

Den před vysvědčením se v obřadní síni liberecké radnice odehrálo předávání certifikátů a odznaků úspěšným absolventům bronzové úrovně programu DofE (Cena vévody z Edinburghu). 4 naši žáci - Andrea Mašínová, Lucka Nováková, Verča Burdová a Lukáš Petříček, se dočkali úspěšného splnění všech nástrah tohoto programu, který je časově i úsilím hodně náročný. A tak je čekalo slavnostní předávání certifikátů a odznaků o úspěšném splnění bronzové úrovně tohoto programu a to z rukou, jak našeho pana ředitele Jiřího Dvořáka, tak i výkonného ředitele Národní kanceláře Mgr. Tomáše Vokáče Ph.D. a brankáře Bílých Tygrů Liberec Romana Willa.

Ceremonie se vydařila a já věřím, že se za rok setkáme na předávání stříbrné úrovně tohoto programu.

 

Expedice DofE, aneb bronzoví Edíci :-)

VIII. A

Jako osmáci jsme se letos mohli zúčastnit celoročního programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Jednou z nejzajímavějších části programu jsou expedice, kdy skupinky žáků vyráží na takový kurz přežití. Nejdříve do Jizerek si to zkusit, to se jde ještě za dozoru jednoho z učitelů, nicméně nám nemluví do toho, jak si co naplánujeme a kde se ztratíme :-) Po cvičné expedici následuje ostrá expedice a ta je namířena do Českého ráje a učitelé už s námi nejdou, ale mohou nás kdekoli na trati zkontrolovat.

Bohužel program dokončilo jen 9 žáků i to ale ukazuje, že tento program není úplně lehké dokončit. Z 8.B to bylo 5 žáků - Bára Zielinská, Anežka Urbanová, Johana Vrbková, Jana Suchánková a Adéla Kosťová a z 8.A to byli 4 žáci - jediný kluk Lukáš Petříček a pak Verča Burdová, Andrea Mašínová a Lucka Nováková.

Všem moc gratulujeme ke splnění programu a zároveň zveme nejen je, ale i příbuzné či potencionální účastníky programu ke slavnostnímu předávání certifikátů a odznaků DofE, které proběhne 29. 6. od 15.00 v obřadní síni liberecké radnice.

 

Outdoorový pobyt - Sloup v Čechách

VIII. A

Konec školního roku se blíží a abychom zregenerovali uplynulé školní měsíce a pořádně se připravili na ten poslední pro vysvědčení klíčový měsíc, vyrazili jsme do Sloupu v Čechách na outdoorový pobyt. Počasí bylo trochu chladnější, ale naštěstí se už jen zlepšovalo.

Ubytováni jsme byli v chatkách a po ubytování jsme se vydali do místního areálu, kde nás čekal progra, v podobě lezeckého centra a vodáckého kurzu. Druhý den jsme si udělali dopolední výlet a odpoledne nás čekalo hraní scének v nedalekém lesním divadle. Večer jsme ještě pro 4.A noční hru, která se všem moc líbila. V pátek už nás čekalo jen pro někoho balení a pak cesta zpět.

Pobyt jsme si moc užili a věříme, že sjem se dobřa naladili na poslední měsíc školy.

 

Projektový den - Praha

VIII. A

Začátek května je každoročně věnován Praze a letos jsme měli naplánováno navštívít Židovské město. Tématiku zatím moc neznáme, protože se o ní budeme teprve učit, ale základní povědomí o židovství nám nechybí. A i tato zkušenost nám dodalo mnoho nových informací a pohledů na smutnou kapitolu tohoto národa.

V Židovském městě jsme měli objednán workshop a následnou prohlídku několika synagog a židovského hřbitova. Akce se většině líbila a měli jsme možnost zjistit něco více o této problematice.

 

Přírodovědné dopoledne na gymnáziu F. X. Šaldy

VIII. A

V pátek 28. dubna se naše třída vydala na přírodovědné dopoledne s názvem TechUp na gymnázium F. X. Šaldy. Žáci se rozdělili do 3 skupin a během 3 hodin měli možnost si vyzkoušet různe druhy pokusů a ukázek z biologie člověka, fyziky a chemie. Program vedli studenti 3. ročníku a myslím, že se jim podařilo zábavnou formou předat vědomosti i nalákat některé žáky na studium na zdejším gymnáziu. Program byl vydařený a většinu žáků hodně bavil.

 

Projektový den - Velikonoční dílny pro druháky

VIII. A

Osmý ročník je plný projektových dnů, kdy žáci tvoří dílny pro mladší žáky školy. Po vánočních dílnách přišly ve středu 12. dubna na řadu dílny velikonoční. Žáci opět ve skupinkách vytvořili dílnu pro mladší spolužáky, kterou pak vedli. Myslím si, že den se povedl a opět jsme si vyzkoušeli, jak je těžké, ale pak i zábavné, si něco pro připravit a pak realizovat tak, abychom byli spokojeni.

 

 

Projektový den - Drogy

VIII. A

V pátek 17. 3. jsme zažili další z projektových dnů. Tentokrát byly tématem drogy. A ne ani tak z pohledu, které drogy existují, ale o věcech, které s drogami významně souvisejí. Mezi témata, kterým jsme se věnovali byla třeba prevence užívání, organizace zabývající se pomocí drogově závislým nebo drogovou legislativou. Žáci pracovali ve skupinkách a výstupem jejich práce byla výuková prezentace. Téma bylo poučné a žáci měli možnost nahlédnout do této problematiky z trochu jiného úhlu pohledu.

 

Třídnické hodiny s panem Šolcem

VIII. A

Po delší době jsme uspořádali třídnickou hodinu, kterou vedl pan Šolc, školní speciální pedagog. Opět jsme se věnovali vtahům ve třídě a sdělováním pocitů, jak dobrých tak špatných. A pokusíme se, aby žití ve třídě bylo zase o kousek lepší, než v současnosti je.

 

Projektový den - Média

VIII. A

Hned druhý den po vysvědčení se odehrál další projektový den. Tentokráte byli tématem média a jejich vliv na člověka. Žáci ve skupinkách rozebírali různé druhy médii a věnovali se i obsahu a smysluplnosti mediálních sdělení. Na příkladu novin jsme určovali, zda jsou články bulvárního charakteru nebo zda jsou informace pro nás přínosné. Projektový den jsme zvládli dobře a i když nebylo téma lehké, tak jsme si odnesli mnoho nových a důležitých informací.

 

Vysvědčení

VIII. A

Konec prvního měsíce nového roku je vždy ve znamení konce prvního pololetí a s tím spojeného předání vysvědčení. To, zda byli žáci úspěšní už asi všichní ví, ale jen pro pořádek, ve třídě bylo uděleno 11 vyznamenání, což je skoro polovina třídy, což si myslím, že není špatný výsledek. Všem přeji, aby ve druhém pololetí minimálně zůstali na svém a nebo ještě lépe, zlepšili se!

 

Třídní besídka

VIII. A

Konec kalendářního roku je spjatý s Vánocemi a ty samozřejmě s malým předstihem slavíme i ve třídě :-) Můžete se podívat, jak probíhala ta letošní besídka.

 

Nejen třídě, ale i Vám rodičům přeji krásný a povedený rok 2017!

Ondřej Bartůšek

 

Vánoční dílny pro prvňáky

VIII. A

Poslední projektový den v roce 2016 se nesl v duchu Vánoc. Osmáci si měli připravit dílny s vánoční tématikou pro žáky prvního ročníku. Trochu jsme se toho báli, přece jenom jsme měli připravovat něco pro prvňáky, což jsou strašně malé děti. Ale obavy se docela rychle rozplynuly a jak my, tak prvňáci si dílny užívali! Nakonec zjištění, že dokážeme velmi dobře spolupracovat a vést menší žáky, bylo asi tím nejdůležitějším z tohoto projekťáku, aspoň pro nás. Pro prvňáky to byly samozřejmě výtvory, které dají svým rodičům, které rozhodně potěší.

 

Adventní Drážďany

VIII. A

V úterý 13. prosince se naše třída vydala do adventních Drážďan a zkusila si, jak se za půl roku naučila německy :-)

 

Maják - program o sexualitě

VIII. A

V úterý 22. 11. jsme měli na programu pořad od Majáku na téma sexualita. Žáci měli možnost se dozvědět informace o vztazích, o rozdílném pohledu na svět mezi mužem a ženou, o sexualitě či o jejich představách o vhodném partnerovi.

 

Projektový den - První pomoc

VIII. A

V polovině listopadu se odehrál projektový den na téma první pomoc. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých zjišťovali první pomoc k několika typům úrazů. Poté byla připravena praktická část v tělocvičně. Bylo zde studenty Střední zdravotní školy v Liberci připraveno 10 stanovišť, kde žáci museli poskytnout první pomoc. Poté následovalo zpracování 2 vybraných témat do brožury první pomoci. Následoval závěrečný test.

Tento projektový den je velmi důležitý tím, že žáci se setkají s praktickými ukázkami zranění a poskytnutí první pomoci. I když doufáme, že se s tím nikdy nebudou muset setkat.

 

Cyklistický kurz v Jizerských horách

VIII. A
K osmému ročníku už po dlouhá léta patří cyklistický kurz. Letos však byl prvně v září a ne až v květnu. Odpadlo tím kouzlo jarních Jizerských hor, ale přišlo kouzlo podzimních Jizerských hor, což má také svou neopakovatelnou atmosféru. Kurz byl především cyklistický a po týdnu na kole a desítkách kilometrů v sedle, se mnoho z nás s kolem doslova sžilo :-) A hlavně byl vidět velký pokrok v jízdě a většina z nás si to užívala, např. singltrack byl pro mnohé parádním zážitkem. Počasí nám naštěstí přálo a také dotvořilo krásný bedřichovský týden. Krom kola jsme se také prověřili v orientačním běhu a už všichni víme, jak lehké je se ztratit a jak obtížné se zase najít :-) Cyklisťák jsme si parádně užili a až na pár menších úrazů i ve zdraví, což je také důkaz toho, že jsme to všichni pojali za dobrý konec lana ;)

Volby do školního parlamentu

VIII. A
V pátek 9. září se konaly volby do školního parlamentu. Už podruhé měly nádech opravdových voleb, kdy žáci vybírali z kandidátky, chodili za plentu s volebním lístkem a pak ho vhodili do hlasovací urny. Myslím, že to je zajímavé přiblížení toho, jak ve skutečnosti volby fungují. Za naší třídu byli do školního parlamentu zvoleni Andrea Mašínová a Lukáš Petříček. Gratulujeme ;)

Harmonizační výšlap po Ještědském pohoří

VIII. A
Letošní harmonizační dny se nám smrskly do dvou dnů. Pondělí jsme trávili ve škole a vytvářeli jsme třídní pravidla. Díky pohledu za okna, kde vytrvale pršelo jsme byli hodně rádi :-) Úterní počasí už bylo příznivé a my jsme vyrazili směr Karlov pod Ještědem, s cílem přejít Ještědské pohoří a díky tomuto náročnému úkolu se tak trochu zharmonizovat a vyladit do dalších školních bojů :-) Myslím, že se nám to docela povedlo a den jsme si náramně užili ;)