Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VII. A

VII. A

Naše třída v minulých letech

IV. A
V. A
VI. A


Dokumenty ke stažení
září 2015 PDF soubor 427.1 kB Stáhnout
říjen 2015 PDF soubor 426.6 kB Stáhnout
listopad 2015 PDF soubor 430.1 kB Stáhnout
prosinec 2015 PDF soubor 508 kB Stáhnout
leden 2016 PDF soubor 510.9 kB Stáhnout
únor 2016 PDF soubor 514.8 kB Stáhnout
březen 2016 PDF soubor 366.9 kB Stáhnout
duben 2016 PDF soubor 511.8 kB Stáhnout
květen 2016 PDF soubor 509.8 kB Stáhnout

Předávání vysvědčení sedmákům

VII. A

A je to za náma. Poslední článek letos se jako vždy věnuje konci školního roku, kdy je na pořadu dne předávání vysvědčení. I letos tomu nebylo jinak, o čemž se můžete přesdvědčit na fotkách.

 

Přeji všem skoroosmákům a jejich rodičům vše krásné o prázdninách a těším se, až se sejdem v září všichni pořádně odpočatí.

Ondřej Bartůšek.

 

Outdoorový pobyt

VII. A

Od pondělí do středy (13. - 15. 6.) jsme se vydali spolu se 7.B a 6.B na outdoorový kurz na Malou Skálu. Prostředí už jsme znali, byli jsme tam již minulý rok. Letos jsme tu byli ale jen 2 noci a tak byl program náročný a zhuštěný. Ale apsoň jsme neměli tolik času na blbosti :-D

Po příjezdu jsme se ubytovali ve stanech a po obědě jsme se rozdělili do 2 part. Jedna šla lézt na skálu a druhá se chystala na výlet po okolí. Obešli jsme Suché skály a prolezli i nedaleké skalní město Chléviště a měli v nohách vcelku náročných 10 km. Druhý den byl velmi nabitý. Opět jsem se rozdělili na 2 části a naší nápní bylo sjet řeku Jizeru, zpět dojet na koloběžkách a nakonec se ještě vyšplhat na různé překážky v lanovém centru. Na všech to zanechalo stopy únavy, ale přesto jsme ještě po večeři nalezli sílu na opékání buřtů a někteří i na stezku odvahy. U ohně také proběhla jedna smutná i radostná věc zároveň - rozloučili jsm ese jako třída s Eliškou Burešovou, která úspěšně udělala zkoušky na gymnázium a tohle byla poslední větší akce ještě s Eliškou! Bude nám moc chybět a proto jsme smutní, ale na druhou stranu jí moc přejeme, že si plní své sny a že jedním z nich bylo - dostat se na gympl! Eliško děkujeme ti za všechno hezké, co si třídě dokázala přinést! 

 

Jarmark

VII. A

Ve čtvrtek 2. června se odehrál již tradiční Jarmark školy. Tentokrát bylo tématem budoucnost. I naše třída přispěla svou scénkou ke kvalitní zábavě a svými produkty k prodeji ke kvalitnímu finančnímu zajištění třídy :-)

 

Kutná Hora

VII. A

V květnu je pravidlem, že se projektový den odehrává v našem hlavním městě - v Praze. Sedmý ročník je však vyjímkou, protože se jede do neméně krásného města - do Kutné Hory. Město je velmi úzce spjato se středověkem a o této době žáci již mnohé ví z letošního učiva dějepisu.

Po skoro 2 hodinové jízdě jsme začali s prohlídkou v Sedleci, kde se nalézá klášter ze 12. století a u něho poutavá kostnice. Dále jsme pokračovali do centra Kutné Hory a i do centra dění středověké Kutné Hory - do dolů. Zažili jsme absolutní tmu a už si dokážeme představit, jak obtížná práce to byla pro dávné horníky. Následovala návštěva Vlašského dvora, hlavní mincovny českého království do 16. století. Jako poslední jsme si nechali kutnohoský bonbónek - chrám sv. Barbory, patronky všech horníků.

Projektový den to byl pro mnohé velmi poučný a kdo chtěl, mohl se dovědět mnoho nových informací a zažít množství úžasných zážitků.

 

Projektový den - Dovolená

VII. A

V pondělí 18. dubna se konal další projektový den, který se tentokrát věnoval tématu dovolené. Žáci si přinesli různé katalogy nabídek jednotlivých cestovních kanceláří a dostali zadání, kdy se stali členy domácnosti a měli najít dovolenou dle zadání. Žáci všechno zvládli a snad se stali kvalitní pomocnou rukou rodičů při výběru další rodinné dovolené.

 

Rodičovské suplování

VII. A

V pátek 1. dubna se na naší škole odehrálo již po několikáté tzv. rodičovské suplování, kdy místa učitelů zaujmou rodiče, kteří pak mají možnost zažít, jaké to je učit a předat tak něco zajímavého ze svého oboru nastupující generaci. První hodinu vedl pan Mašín, který ukázal různé vymoženosti a inovace v současném světě a také to, jak k nim dojít a jak na ně přijít a stát se tak vlastně vynálezcem. Další 2 hodiny se nesly v duchu armády, kdy všem sedmákům bylo umožněno nahlédnout do tajů profesionální armády a zahraničních misí. vrcholem pak bylo vyhledávání výbušnin pomocí speciálně vycvičených psů. Na závěr se stavila Bětka Grohmannová, která nám představila Kanadu, kterou měla možnost několikrát navštívit.

 

Všem zúčastněným moc děkujume za plno nových informací a zážitků. A těšíme se na další ročník!

 

Lyžařský kurz ve Studenově

VII. A

Únor je v sedmém ročníku už tradičně věnován lyžařskému kurzu A letos tomu nebylo jinak, i když počasí o letošní zimě je všelijaké, tak se nakonec umoudřilo a něco sněhu na horách bylo. I přes některé šrámy na těle jsme si lyžák pořádně užili a pokládáme to za jednu z nejlepších akcí, které jsme zatím prožili. Už se těšíme na další podobné akce. Na fotkách můžete vidět, jak se nám dařilo i nedařilo. Kompletní fotky a videa budou na rajčeti.

 

Projektový den

VII. A

První letošní projektový den se odehrál 16. února. Žáci si mohli vybrat mezi 3 dílnami, které byli svým obsahem dosti odlišné a každý si tam mohl vybrat něco, co ho může zajímat. První dílna byl Fairtrade, kde se žáci dozvěděli, co tento termín znamená a jak i oni mohou přispět k lepšímu žití i jiným lidem než sami sobě. Druhá dílna nesla název Prostřeno a obsahem opravdu odpovídala televizní soutěži ve vaření. Žáci ve skupinkách měli připravit několikachodové menu a pak ho odprezentovat a několik ochutnávačů z řad učitelů pak jednotlivá menu zhodnotila. Poslední dílna nesla název Štěstí přeje připraveným a jeho podstatnou částí bylo navštívení libereckých hasičů, kde mohli žáci poznat, co je jeich prací a jak by se měli chovat v krizových situacích a jak jim i předcházet.

Věřím, že se projektový den líbil a už se všichni těší na další, který nás bude čekat koncem března.

 

Rozdávání pololetního vysvědčení

VII. A

Konec ledna je vždy vyhrazen prvnímu hodnocení předvedených a dosažených výsledků za první pololetí. Ano, jedná se o vysvědčení. Někdo je spokojený, někdo méně, ale doufám, že všichni se chtějí alespoň malinko ve druhém pololetí zlepšit! I když pár žáků má samé jedničky a u nich to zlepšení přinejmenším v prospěchu půjde trochu hůř :-) Všem žákům přeji, aby i další měsíce byly ve znamení nejen dobrých známek, ale také dalších báječných zážitků se třídou!

 

Vánoční besídka

VII. A

V poslední školní den roku jsme si jako třída uspořádali besídku. Ta byla spojena hlavně s předáváním si dárků, ať už osobních nebo formou tomboly. Dále jsme měli možnost ochutnat různé druhy cukroví a dokonce i víno a šampaňské, ale samozřemě nealko ;) Pak jsme si pustili film a po něm už jsme si jen popřáli krásné a klidné dny odpočinku a 4. ledna opět plni sil zasedneme do školních lavic.

 

I já se přidávám s přáním krásnych, klidných a radostných svátků a do toho roku 2016 jen to nejlepší!

 

Ondřej Bartůšek

 

Projektový den - Den barev

VII. A

Každoročně je posledním projektovým dnem roku Den barev, který je zaměřen na všechny možné pohledy na barvy. Žáci 9. ročníku si připravují dílny pro žáky 6. a 7. ročníku, tudíž jsme letos byli naposled v roli žáků a za 2 roky nás čeká příprava tohoto projektového dne. Mohli jsme si vyzkoušet 2 dílny a to např. líčení, mimikry, tvroba mandal, tvorba erbů, barevné vaření, barvy v chemii a spousta dalších dílen. myslím si, že prokjekťák se opět povedl a užli jsme si ho!

 

Třídnické hodiny s Petrem Šolcem

VII. A

Od letošního školního roku na naší škole působí speciální pedagog Petr Šolc, který se věnuje skupinové dynamice, pomáhá s řešením problémů uvnitř tříd a snaží se, aby se zlepšila atmosféra ve třídách. V pátek 11. prosince se naše třída s Petrem setkala poprvé a další setkání budou následovat.

První hodina byla seznamovací a zjišťovali jsme hlavně, jak se žáci ve třídě cítí a co jim ve třídě vadí. Další setkání stihneme ještě do Vánoc a poté budeme pokračovat v lednu.

Na druhém prosincovém setkání jsme si vytičili cíl, který bychom chtěli splnit. Z mnoha návrhů jsme si dali za své zlepšit komunikaci mezi náma a dokázat respektovat druhé.

 

 

Adventní trhy

VII. A

Ve čtrvtek 3. prosince se na škole odehrál první ročník adventních trhů. První ročník je vždy tak trochu sázkou do loterie, kdy se neví, jak vše dopadne. Myslím si, že tato akce byla výherní. Největším problémem byl obrovský zájem ze strany rodičů, žáků i učitelů. Všichni houfně brali útokem všechny stánky, kde mohli nalézt různý vánoční sortiment - od cukroví, přes svíčky až po adventní věnce. Pravé adventní trhy doprovázela vůně svářáku a klobás.

První ročník se vydařil náramně a podle všeho je položena další tradice na ZŠ Lesní.

 

Projektový den - Globální problémy lidstva

VII. A

V pátek 20. listopadu se odehrál projektový den na téma globální problémy lidstva, takže obecně téma, které je velmi široké, ale také velmi aktuální.  Rozdělili jsme se na skupinky a měli jsme týden na to, abychom si zjistili informace o svém problému, který jsme zpracovávali. Na začátku dne jsme shlédli video, které nám ukázalo nejzásadnější problémy lidstva a to někdy i dost silnou na emoce cílící formou. Poté už jsme se ponořili do práce a snažili jsme se zpracovat tém tak, aby mu rozumněl zbytek třídy a také jsme měli vymyslet, jak bychom problém řešili a jak bychom mohli každý sám přispět k jeho zlepšení.

 

Volby do školního parlamentu

VII. A

V pátek 11. 9. se uskutečnily volby do školního parlamentu. Letos poprvé se volby přiblížily reálné skutečnosti. Byly k vidění volební kandidátky jednotlivých tříd, byla připravena volební místnost, kde nechyběla volební komise či volební urna. Žáci tak zažili skutečné volby.

 

Za naší třídu byli do parlamentu zvoleni Denisa Holeňáková a Lukáš Petříček.

 

Ke zvolení gratulujeme a věříme, že je práce ve školním parlamentu bude bavit! ;)

 

 

Harmonizační dny

VII. A

Harmonizační dny se staly nedílnou součástí začátku každého školního roku a i letos to nebylo vyjímkou. Hned druhý den jsme odjeli do krásné přírody Českého ráje, do rekreačního areálu Pařez hned v sousedství Prachovských skal.

Úkolem harmonizačních dnů je se opět po prázdninách trochu seznámit, zažít různé aktivity v rámci třídy a díky tomu stmelit kolektiv a vyrazit tak společně do dalších náročných 10 měsíců, které sedmáky už čekají.

Pevně doufám, že všichni načerpali mnoho nové energie, trochu si odpočinuli, ale také si malinko i zamakali, třeba při pochodu z Libuně s plnou polní nebo při hře stonožka, která nás všechny bavila a o hazením vajec netřeba ani moc mluvit :-)

Myslím si, že harmonizační pobyt se vydařil po všech směrech a i to počasí jsme přemluvili ještě na pár dní hezkého počasí. :-)