Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

VI. A

VI. A

Naše třída v minulých letech

III. A
IV. A
V. A


Dokumenty ke stažení
září 2015 PDF soubor 464.6 kB Stáhnout
říjen 2015 PDF soubor 529.7 kB Stáhnout
listopad 2015 PDF soubor 362 kB Stáhnout
prosinec 2015 PDF soubor 462.4 kB Stáhnout
leden 2016 PDF soubor 458.7 kB Stáhnout
únor 2016 PDF soubor 462.1 kB Stáhnout
březen 2016 PDF soubor 457.7 kB Stáhnout
duben 2016 PDF soubor 442 kB Stáhnout
květen 2016 PDF soubor 434.3 kB Stáhnout
červen 2016 PDF soubor 344.7 kB Stáhnout

Śkolní výlet - Jičín

VI. A

V pondělí 20. června jsme se vydali dopoledne vlakem do Jičína na školní výlet. Náplní výletu byla především pěší turistika a sportovní aktivity. Poznali jsme Prachovské skály, vrch Zebín, město Jičín, hráli jsme fotbal, přehazovanou, koupali se na jičínském koupališti. Pět dní uteklo velmi rychle a v pátek krátce po obědě jsme se zase vrátili vlakem zpátky do Liberce.

Jarmark

VI. A

Ve čtvrtek 2. 6. se konal již tradiční školní jarmark - tentokrát na téma "Budoucnost". Naše třída měla na jarmarku svůj třídní stánek, ve kterém jsme prodávali především sladké a slané výrobky našich maminek, ale nacvičili jsme taky své vystoupení. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a všichni jsme si to moc užili.

Projektový den Praha

VI. A

V pondělí 2. 5. 2016 jsme vyrazili (tak jako každý rok) do Prahy. Tentokrát nás čekala pražská ZOO. Počasí nám přálo a návštěva ZOO se velmi vydařila. Krátký čas zbyl i na nákupy v OC Černý Most.

Projektový den - duben

VI. A

V pondělí 18. dubna se konal další projektový den - "Umění primitivních lidí". Každá skupina se zaměřila na umělecké počátky na jednom z kontinentů a pokusila se umělecký předmět z tohoto období a oblasti také zhotovit. Na závěr proběhla prezentace výrobků a také získaných informací.

Rodičovské suplování

VI. A

V pátek 1. 4. se konalo na naší škole "Rodičovské suplování". Nás navštívila paní Havelková, paní Trejbalová, pan Veverka a paní Tesárková. Všechna jejich vystoupení byla moc zajímavá a poučná a všichni jsme si to moc užili. Děkujeme!

Projektový den - březen

VI. A

Ve středu 23. 3. jsme se vypravili vlakem do Žitavy na návštěvu místní zoologické zahrady. Ta je zaměřená především na evropské druhy zvířat, ale exotičtější zde můžete najít. Některá zvířata jsme mohli dokonce vidět i zblízka a nakrmit si je. Po prohlídce jsme vyrazili do centra města, které jsme si také krátce prohlédli a i něco nakoupili. Zpět do Liberce jsme se vrátili zase vlakem.

Přednášky - kyberšikana a trestní odpovědnost

VI. A

V březnu nás dvakrát navštívila paní z Městské policie v Liberci a strávila s námi část dopoledne. Připravila si pro nás přednášky o kyberšikaně a trestní odpovědnosti. Svoje povídání doplnila skutečnými případy. Prostor byl také na zodpovězení našich dotazů.

Projektový den - únor

VI. A

V úterý 16. 2. nás čekal další projektový den. Naším úkolem bylo rozdělit se do skupinek, vybrat si pohádku a sehrát ji před žáky prvních tříd. Nebylo to ale vůbec takto jednoduché. Vlastnímu představení předcházela dlouhá příprava, psaní scénáře, zkoušení, tvorba kulis a kostýmů. Výsledek ale stál za to. Sehráli jsme krásná představení a prvňáčkům se moc líbily :-)

Předávání pololetního vysvědčení

VI. A

Ve čtvrtek 28. 1. jsme si pátou hodinu rozdávali vysvědčení. Protože se nám první pololetí vydařilo, došlo i na přípitek šampaňským (samozřejmě dětským). A v pátek nás čekaly pololetní prázdniny.

Vánoční nadílka

VI. A

V pátek 18. 12. nás čtvrtou hodinu čekala vánoční nadílka. Stromeček jsme měli velmi maličký, ale dárečků byla naopak spousta. Moc jsme si nadílku užili a krásné dárečky všem udělaly velkou radost.

Advent v Bautzenu

VI. A

Ve čtvrtek 17.12. jsme vyrazili autobusem společně se 7. B na adventní trhy do Bautzenu. Den se nám moc vyvedl, počasí nám přálo a trhy se nám moc líbily. Prošli jsme se po historickém centru, nakoupili drobné dárky a celý den jsme si krásně užili.

 

 

Okresní soutěž škol v šachu

VI. A

V úterý 15. 12. proběhlo Okresní kolo v šachu. Naši školu reprezentovali Tomáš Viták z naší třídy, Tomáš Dvořák ze 6. B a Adam Švestka z 8. A. Umístili se na krásném druhém místě a my jim moc blahopřejeme!

Den barev

VI. A

Ve středu 16. 12. se konal projektový den - Den barev. Tento projektový den si tradičně připravují pro šesťáky a sedmáky žáci devátých tříd pod vedením vyučujících. Každý žák si vybral 2 dílny a na těch pobyl celé dopoledne. Nabídka byla velmi pestrá - proběhla dílna Líčení, Barvy v PC, Jezte barevně, Barevné mimikry, Orientační běh podle barev a mnoho dalších. Všichni společně jsme strávili velmi příjemný den.

Turnaj ve florbale - finále dívky 6. a 7. třída

VI. A

V úterý 8. 12. 2015 se konalo v Aréně finále ve florbale dívek 6. a 7. tříd. Tým naší školy se umístil na krásném druhém místě. Porazila nás pouze ZŠ Husova. Z naší třídy byly ve školním týmu Vendy a Kája. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy :-)

Adventní trhy

VI. A

Ve čtvrtek 3. 12. se na naší škole konaly první Adventní trhy. Také žáci naší třídy se zapojili. Připravili jsme vánoční tombolu, dílničku pro mladší spolužáky a i prodejní stánky jsme měli. Přišla spousta rodičů a známých, atmosféra byla velmi příjemná a čtvrteční odpoledne jsme si všichni moc užili.

Posezení s P. Šolcem

VI. A

Již poněkolikáté jsme se sešli při Čvs s Petrem Šolcem, školním speciálním pedagogem. Sezení jsou zaměřena především na zlepšování vztahů mezi žáky naší třídy, podporování týmové atmosféry a nápravu někdy příliš temperamentního chování některých žáků při vyučování.

Florbal umíme!

VI. A

Při tělesné výchově jsme sehráli v rámci přípravy na finalová kola florbalových turnajů škol přípravný zápas s VI.B. Dařilo se nám výborně, vyhráli jsme 9:0. Chlapci i děvčata se zapojili s elánem a bojovali "jako lvi".

Projektový den - listopad

VI. A

V pátek 20. 11. nás čekal další projektový den nazvaný "Pravěké muzeum". Žáci ve skupinkách vyráběli exponáty do našeho třídního muzea a k nim si připravili také popisky a prezentaci svého exponátu. Projektový dne byl náročný, ale všichni ho dobře zvládli.

Zájezd do Anglie

VI. A

Na začátku listopadu se šest děvčat z naší třídy zúčastnilo výchovně-vzdělávacího zájezdu do Anglie. Kromě poznávání nové země je čekala také výuka angličtiny a pobyt v anglických rodinách. Děvčata se vrátila nadšená a podělila se s námi o pár fotografií, podívejte se také.

Focení třídy

Na pátek 13. listopadu jsme si naplánovali společné focení, abychom měli na stránkách u naší třídy aktuální fotografii. Nechtěli jsme ale jenom tak obyčejné fotky, a tak jsme se ve třídě domluvili, že se vyfotíme také v čepicích a v plavkách. Focení proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a fotky jsou moc pěkné. Ostatní třídy sice nechápaly, proč je naše třída v plavkách, o to víc si to někteří žáci (především chlapci) užívali :-)

Kavárna nejen pro rodiče aneb Hejného matematika v praxi

VI. A

Ve čtvrtek 5.11. se konala první "Rodičovská kavárna" na naší škole a naše třída byla u toho :-) Tématem byla Hejného matematika a rodiče i prarodiče si tak mohli pod "dozorem" svých dětí vyzkoušet, jaké to je a zda by to také zvládli. Byli báječní a šlo jim to výborně. A děti, ty si zaslouží velký dík za pomoc při organizaci!

 

 

 

Nocování ve škole

VI. A

Ve úterý 27. 10. nás čekalo "halloweenské spaní ve škole". Sešli jsme se okolo šesté hodiny a převlékli se do kostýmů. Při rytmu hudby jsme si zatančili :-) Abychom neměli hlad, objednali jsme si pizzu. Po desáté večer proběhla stezka odvahy a poté sportovní utkání ve vybíjené mezi naší třídou a 7. B. Před usnutím jsme shlédli film. Moc jsme toho nenaspali, první vstávali už okolo šesté hodiny.

Projektový den - říjen

VI. A

Ve středu 14. 10. jsme měli projektový den na téma "Pomoc babičce". Z žáků se stali členové různých rodin. Zvolili si jméno rodiny, její znak a pak už se věnovali řešení úloh - cesta vlakem k babičce, nákup jízdenek, natírání plotu, nákup potravin, sběr jablek a na závěr si upekli jablečný závin. Povedl se jim dokonale :-) Všichni se moc snažili a projektový den proběhl v pohodě.

Harmonizační dny na Malé Skále - třetí den

VI. A

V pátek ráno jsme po snídani, úklidu a zabalení vyrazili směrem k Jizeře, kde jsme již měli připravené rafty. Po rozdání pádel a vest a nezbytné instruktáži jsme se vydali na cca 2,5 hodinovou plavbu do Dolánek. Odtud pak už pěšky na vlakové nádraží a zpátky do Liberce.

Harmonizační dny na Malé Skále - druhý den (návštěva hradu Vranov)

VI. A

Druhý den nás čekala také návštěva nejrozsáhlejšího skalního hradu v Čechách. Vypíná se vysoko nad Jizerou na strmém skalním bradle, postaven byl v 15. století. Počasí nám přálo. Procházka na hrad i samotná prohlídka byla velmi příjemná a zajímavá.

Harmonizační dny na Malé Skále - druhý den (orientační běh dívky)

VI. A

Závod v orientačním běhu samozřejmě absolvovaly i dívky. Nejlépe dopadly Linda, Káťa D. a Juli.

Harmonizační dny na Malé Skále - druhý den (orientační běh chlapci)

VI. A

Druhý den dopoledne čekal žáky orientační běh v areálu rekreačního střediska. Všichni se snažili, kromě běhu se museli soustředit i na mapu, aby "nezakufrovali". Nejlepších časů dosáhli Tomáš E., Ondra S., Ondra G. a Alex.

Harmonizační dny na Malé Skále - večer první den

VI. A

Po večeři jsme se věvovali malování na trička. Každá třída měla svoji barvu, my jsme měli žlutou. Výsledkem byla opravdu krásná trička.

Harmonizační dny na Malé Skále - odpoledne první den

VI. A

Odpoledne nás čekala procházka v okolních lesích a také různé sportovní aktivity zaměřené především na spolupráci v týmech. Na konci naší cesty jsme hledali (a našli) sladký poklad.

Harmonizační dny na Malé Skále - dopoledne první den (2. část)

VI. A

Další část dopoledne jsme strávili aktivitami zaměřenými na vzájemné poznávání se. Každý z nás pak absolvoval běh "uličkou důvěry".

Harmonizační dny na Malé Skále - dopoledne první den (1. část)

VI. A

Ve středu 2. září jsme se po sedmé hodině ráno sešli na vlakovém nádraží a společně s 6. C odjeli směr Malá Skála do RZ Ara. Tam jsme dorazili okolo deváté hodiny. Následovalo ubytování, seznámení s areálem a programem a poté již první aktivita. Žáci se rozdělili do tří týmů a v areálu hledali obálky, kde měli dílky, které museli donést na svoje stanoviště a poskládat z nich správné obrázky. Jak to probíhalo, uvidíte na fotkách.