Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Volby do Školního parlamentu

9. 9. 2016 jsme si podruhé mohli vyzkoušet, jaké to je, když jdeme k volbám a můžeme rozhodnout, kdo bude náš ochránce a dobyvatel práv. Jako třída jsme zvolili Tomáše Buraka a Matyáše Pytlouna. Oběma přejeme, aby se jim ve funkci zástupců-parlamenťáků dařilo.