Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Mgr. Petra Bindr Machartová

Mgr. Petra Bindr Machartová
Pozice učitelka 2. stupně
  preventista sociálně patologických jevů
Telefon + 420 733 746 188; + 420 734 354 152
E-mail petra.machartova@zslesni.cz
Konzultační hodiny pátek 14:00 - 15:00 po předchozí domluvě
Vyučuje Anglický jazyk

 

Vystudovala jsem TUL v Liberci, obor český jazyk – anglický jazyk pro 2. stupeò ZŠ. Při studiích jsem vyučovala anglický, český a německý jazyk na ZŠ Barvířská, ZŠ 5. května, Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a VOŠ, na Národním vzdělávacím institutu, v Liberecké jazykové škole a ve Studyline. Po absolvování VŠ jsem pracovala dva roky jako Director of Studies ve společnosti CEET. Následně jsem strávila pět let na mateřské dovolené se svými dvěma syny. ZŠ Lesní na MD plynule navazuje a působím zde od roku 2013.

 

Náplň činnosti metodika prevence:

Jako metodik prevence organizacuji a zajišťuji í programy prevence sociálně patologických jevů se specializuji se na diagnostikování problémů v rámci tříd, skupin a jedinců a usiluji o co nejrychlejší a nejefektivnější vyřešení problémů. Úzce spolupracuji se školním speciálním pedagogem Mgr. Petrem Šolcem, který se specializuje především na bezpečí žáků ve škole a její harmonické prostředí a vztahy. Zodpovídá za schránky důvěry.


Pracovna: Kabinet situovaný v 2. patře hlavní budovy vlevo, 3. dveře zprava, označen jménem


Konzultační hodiny:
Úterý: 13:00-14:00
Pátek: 13:00-14:00


Žáci mohou metodika prevence kontaktovat osobně kdykoli během dne.
Na základě domluvy je možná konzultace kdykoli.
Metodik prevence garantuje důvěrnost, je vázán mlčenlivostí a profesním etickým kodexem.


Pravidla spolupráce:

 • K metodikovi prevence se děti dostávají na základě rozhodnutí metodika prevence (MP), na základě vlastního přání dítěte, na doporučení učitele či na žádost rodičů. S dětmi pracuji individuálně, poté se přechází do další fáze ke kolegovi Mgr. Petru Šolcovi, který dále pracuje s celou třídou či určitou skupinou.

   

 • Platí pro mne stejná pravidla jako pro speciálního pedagoga (mlčenlivost, ohlašovací povinnost apod.)


Těším se na vzájemnou spolupráci        

                                               
Mgr. Petra Machartová


S čím se děti mohou obrátit na metodika prevence či na speciálního pedagoga:

 • když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem
 • když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem
 • když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.)
 • když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka
 • když máš pocit, že někdo ve třídě nebo ve škole ubližuje slabšímu
 • když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
 • KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat


Pokud se z nějakého důvodu ostýcháš přijít, můžeš využít emailové adresy:  


petra.machartova@zslesni.cz ,
petr.solc@zslesni.cz ,
nebo schránky důvěry, která se nachází v koridoru u tělocvičny,
nebo elektronické schránky důvěry duvera@zslesni.cz

 

a Tvou starost rychle vyřešíme. :o)