Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

IV. A

IV. A

Naše třída v minulých letech

I. A II. A III. A


Dokumenty ke stažení
září 2015 PDF soubor 309 kB Stáhnout
říjen 2015 PDF soubor 373.5 kB Stáhnout
listopad 2015 PDF soubor 307.2 kB Stáhnout
prosinec 2015 PDF soubor 372 kB Stáhnout
leden 2016 PDF soubor 345.4 kB Stáhnout
únor 2016 PDF soubor 439.3 kB Stáhnout
březen2016 PDF soubor 297.6 kB Stáhnout
duben 2016 PDF soubor 328.7 kB Stáhnout
květen 2015 PDF soubor 435.8 kB Stáhnout
červen 2016 PDF soubor 309 kB Stáhnout

Přehazovaná u přehrady

IV. A

Ve středu 22. 6. bylo konečně pěkné počasí a tak jsme se vydali na libereckou přehradu. Při pobytu v přírodě v Sobotce jsme se naučili hrát přehazovanou a moc nás to bavilo a tak nám paní učitelka zaplatila 2 hodiny plážové hřiště na přehradě. Výborně jsme si zahráli, umyli si nohy v přehradě a pospíchali do školy dokončovat učivo, které ještě nemáme dobrané, ale zbývá už jen trošička.

Návštěna našich kamarádů z Turnova

IV. A

V úterý 21.6. k nám přijeli naši kamarádi z Turnova. Téměř celý školní rok jsme si s nimi dopisovali a v úterý jsme je viděli poprvé "naživo". Připravili jsme si pro ně občerstvení, ukázali jsme jim naši školu, popovídali si a doprovodili jsme je do ZOO. V září zase navštívíme my je v jejich škole v Turnově. Už se na ně moc těšíme.

Pobyt v přírodě - Sobotka

IV. A

14.6. - 17.6. jsme vyjeli do školy v přírodě - do Sobotky. Byli jsme ubytováni v kempu v chatičkách. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, ale i tak jsme si to užili. Naučili jsme se hrát přehazovanou, koupali jsme se v krásném bazénu, navštívili jsme Staré Hrady, Humprecht a Kost. Také jsme měli orientační běh v lese. I když nám počasí moc nepřálo, bylo tam fajn a užili jsme si to.

Cyklistické zkoušky

IV. A

V pondělí 6.června jsme se hned ráno vydali na dopravní hřiště, kde nás čekaly zkoušky - CYKLISTA. Každý z nás musel udělat test, ve kterém nesmělo být více jak 4 chyby. Čekala nás také praktická zkouška - jezdili jsme na kole na dopravním hřišti podle dopravních značek a dopravních pravidel. Měli jsme ze zkoušky strach, ale hodně jsme procvičovali a tak nás nic nezaskočilo. Na závěr jsme dostali průkaz cyklisty a velkou pochvalu od paní učitelky.

Školní jarmark

IV. A

Tak jako každý rok, tak i letos, se konal školní JARMARK. Tentokrát téma JARMARKU byla BUDOUCNOST. Připravili jsme si vystoupení, stánek, maminky napekly koláče, dokonce jsme prodávali i točenou kofolu. Vydělali jsme si spoustu peněz, takže si přilepšíme na pobytu v přírodě a i poslední týden určitě navštívíme cukrárnu. Jarmark se povedl, počasí nám přálo a my už se těšíme na téma příštího jarmarku.

Projektový den - Praha - Vyšehrad

IV. A

Ve středu 18. 5. jsme měli projektový den - Praha. Tentokrát jsme navštívili Vyšehrad, kde jsme měli tříhodinový program Mise Vyšehrad. Nejprve jsme si hráli na badatele, zkoumali jsme některé historické údaje. Navštívili jsme Chrám sv. Petra a Pavla, kde jsme si zahráli hru - Co bychom přáli české zemi. Nakonec jsme si prohlédli Slavín - hřbitov slavných, kde jsme ve skupinách také plnili různé úkoly. Misi na Vyšehrad jsme ukončili návštěvou kasemat. Výprava na Vyšehrad se nám moc líbila, měli jsme také šikovného a vtipného průvodce, se kterým byla legrace a to bylo fajn.

Dopravní hřiště

IV. A

V pondělí 2. května jsme naposledy před zkouškou na získání průkazu CYKLISTY jezdili na kole na dopravním hřišti. Zkoušeli jsme si také zkušební testy, které budeme muset splnit. Některé děti měly s testem dost velké problémy - smíme udělat pouze 4 chyby - objevilo se však chyb víc asi u třetiny dětí. Takže máme co trénovat, protože jestli se nesplní test - nemůže se jít na praktické jízdy. Zkoušky nás předběžně čekají 6. června - do té doby musíme trénovat!

Výtvarná soutěž Zlatý štětec

IV. A

Ve středu 27.4. se na ZŠ v Ruprechticích konala již tradiční výtvarná soutěž Zlatý štětec. Naši třídu reprezentovali Máťa Gabryš, Lukáš Chaloupecký a Káťa Skácelová. Téma bylo - Sport v našem životě - a malovali jsme roztíracími pastely. I když se to nezdá, téma nebylo lehké a my jsme moc nadějí na výhru neměli. O to větší byla radost při vyhlášení 1. místa za 4. kategorii našeho Lukáše. Lukáši, celá třída Ti blahopřeje a děkuje za krásné výkresy Kátě i Máťovi.

Projektový den - Učí rodiče

IV. A

V pátek 1. dubna probíhal na naší škole projektový den - UČÍ RODIČE. První hodinu jsme cvičili, běhali a hráli hry s panem Hnízdilem. Druhou hodinu s námi pan Novotný hrál hru Šestý smysl a Hřebenovku. Třetí hodinu nám paní Čavojská ukázala různé hry pro postižené děti, mohli jsme si také zkusit pomocí speciálních brýlí, jak vidí děti s různými zrakovými potížemi. Poslední hodinu nám pan Kubias ukázal, jak fungují barvy. Všechny hodiny byly SUPER! RODIČE, BYLI JSTE VÝBORNÍ!

Čtení nevidomým dětem

IV. A

Ve středu 30. března vybraní žáci z naší třídy - Janička, Kristýnka a Víťa - šli na konkurz Čtení nevidomým dětem do Krajské knihovny v Liberci. Bylo tam přes 150 dětí a každé z dětí přečetlo úryvek z knížky Pohoršovna od Daniely Fischerové. Tato knížka se také bude natáčet pro poslech pro nevidomé děti. Výsledky konkurzu se dozvíme asi za týden, ale už teď se moc těšíme, zda někdo z nás postoupil a bude natáčet. Jani, Kristýnko a Víťo, všem Vám celá třída drží palce!

Školní kolo v recitaci

IV. A

Ve středu 17.2. se konalo ve školní knihovně školní kolo v recitaci. Naši třídu reprezentovali Víťa Čavojský, Kristýna Kohoutová, Jana Kubiasová a Markéta Novotná a soutěžili ve 2. kategorii společně s páťáky. Všichni krásně recitovali a obsadili 1., 2. i 3. místo. Vítězem v této kategorii se stal Víťa, který postupuje do okresního kola. Všichni všem zúčastněným blahopřejeme!

Centra aktivit - PRAVĚK

IV. A

V centrech aktivit pracujeme rádi. Tentokrát jsme pracovali na téma PRAVĚK. V centru objevů jsme sestavovali pravěký jídelníček, vylosovali jsme si pravěké zvíře a psali o něm zajímavosti. V centru českého jazyka jsme pracovali s textem z pravěku a popisovali pravěké zbraně. V centru matematiky jsme sestavovali slovní úlohy z pravěku a v centru ateliér jsme kreslili pravěkého člověka. Práce se nám dařila a moc se nám líbila.

Schůzky s naším školním psychologem panem Šolcem

IV. A

Do naší třídy pravidelně chodí náš školní psycholog pan Petr Šolc. Řeší s námi naše problémy, které se ve třídě vyskytly, hraje s námi různé hry a hodně si s námi povídá. Vždycky se na něj moc těšíme!

Vánoční besídka 2016

IV. A

Tak jako každý rok jsme si poslední školní den roku 2015 užili. Rozsvítili jsme si náš vánoční "ministromek", většina z nás si připravila vánoční program - soutěže, hádanky, písničky ... Nakonec nám Ježíšek přinesl dárky, ze kterých jsme měli všichni velkou radost. Tak ještě jednou: Veselé Vánoce a pohodový celý nový rok 2016!

Vyrábíme adventní věnce

IV. A

O víkendu začíná ADVENT a my jsme si, jako každý rok, vyráběli adventní věnce. Už vloni jsme vyrobili krásné věnce, ale letos byly ještě hezčí! Přišly nám pomoci některé maminky a práce nám šla krásně od ruky. Vzkaz od paní učitelky: Moc, moc všechny chválím. Krásně jste pracovali a vůbec nezlobili! Děkuji všem maminkám, které nám přišly pomoci.

 

 

 

Naše družba se školou v Turnově

IV. A

Děti ze 4.A ze ZŠ v Turnově nám napsaly, zda bychom si s nimi nechtěli dopisovat - uzavřít takovou družbu - kamarádství na dálku. A my chtěli. Napsali nám dopisy, paní učitelka nám je rozdělila a my jim odepsali a už se těšíme na odpovědi a na nějaký společný výlet. A taky na to, jak můj kamarád nebo kamarádka vypadá ve skutečnosti.

Od ovečky ke klubku vlny - sobotní výlet

IV. A

V sobobu jsme si vyjeli do Oldřichova do ekologického střediska Střevlík, kde probíhal další tématický den - tentokrát na téma: "Od ovečky ke klubku vlny". Bylo krásné počasí a my si to hodně užili. Zkusili jsme si střihat ovečky, prát a sušit ostřihanou vlnu, proběhli jsme si také Pasáčkovu stezku, zkusili tkát. Kdo chtěl, mohl si dát obarvit přírodními barvami proužky vlasů. Výborné byly také ochutnávky ovčího sýra. Výlet se nám vydařil a všem se nám moc líbil.

Dopravní hřiště

IV. A

V pondělí 14. září jsme byli na dopravním hřišti. V letošním školním roce nás totiž čekají zkoušky na cyklistu. V průběhu roku si budeme procvičovat dopravní značky, řešení dopravních situací na křižovatkách a také budeme jezdit na kole na dopravním hřišti a dodržovat dopravní předpisy a značky. Na závěr pak budeme dělat závěrečné testy a praktické jízdy a kdo toto vše splní, dostane průkaz cyklisty, což je vlastně řidičský průkaz pro děti. Na hřišti se nám moc líbilo, hlavně jízda na kole - ani se nám nechtělo do školy.

Naše první volby

IV. A

V pátek 11. září se naše třída poprvé účastnila voleb do školního parlamentu. Všichni jsme na naši třídní kandidátce zakroužkovali dvě nebo jednu osobu. V pondělí pak byly vyhlášeny výsledky - naši třídu bude zastupovat Melisa Holeňáková a Antim Tomov.