Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Elektronický informační systém školy - Bakaláři ZŠ Lesní

Bakaláři

Pro infomace o prospěchu našich žáků využíváme elektronický informační systém Bakaláři.

Elektronickou žákovskou knížku využíváme u všech žáků od 3. ročníku výše. Ve 3. - 5. ročníku užíváme v kombinaci s elektronickou žákovskou navíc ještě její tištěnou podobu. U žáků 2. stupně užíváme již pouze elektronickou žákovskou knížku.

Na začátku školního roku obdrží každý rodič své unikátní přihlašovací údaje v podobě přihlašovacího jména a hesla, s jejichž pomocí se může kdykoli do e-Žákovské knížky svého dítěte přihlásit. Přístup k vlastním datům v e-Žákovské mají díky svým přihlašovacím údajům i sami žáci.  

 

Přihlášení do systému Bakaláři

Bakaláři ZŠ Lesní

 

Jaké výhody spatřujeme v elektronické žákovské?

 • Žákovská knížka je rodičům i žákům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu, chování a absenci ve škole.
 • Díky modulu elektronické omluvenky mají rodiče možnsot jednoduchým způsobem avizovat třídnímu učiteli absenci svého dítěte.

 

Souhrn informačních zdrojů ZŠ Lesní

 • hlavní zdrojem informací o škole jsou webové stránky školy: www.zslesni.cz
 • měsíční plán - dostupný na stránce příslušné třídy (obsahuje informace o učivu, akcích třídy, o projektové výuce apod.)
 • informační newsletter, který umožòuje rodičům pravidelné zasílání informací o škole - po vložení emailové adresy
 • elektronická žákovská knížka 
 • objednávka a odhlášení obědů přes Internet - Součásti školy - Školní jídelna 
 • aktuální školní řád - dostupný na webu školy – Dokumenty – Předpisy (stanovuje vnitřní pravidla vycházející z platné legislativy)
 • formuláře: Žádost o uvolnění, Potvrzení o studiu atd. – dostupné na webu – Dokumenty – Ke stažení
 • konzultace s vyučujícími, nejlépe s přítomností žáka (lze sjednat s konkrétním pracovníkem předem – mailové adresy k dispozici na webu školy – Škola – Kontakty - Naši zaměstnanci)
 • třídní schůzky s rodiči: na 1. stupni v průběhu školního roku 2x společné + 2x konzultační, na 2. stupni 2x společné