Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Volné dny ředitele školy

Volné dny ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamuji Vám, že na čtvrtek 3. května, pátek 4. května a pondělí 7. května vyhlašuji volné dny ředitele školy. Vyučování bude po volných dnech pokračovat od středy 9. května 2018. Chod školní družiny zůstane po všechny volné dny nepřerušen a účast bude nabídnuta všem žákům školy. Zájemci o umístění svého dítěte do družiny nechť se hlásí u kterékoli z vychovatelek ŠD.

Jiří Dvořák, ředitel školy