Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Úprava ceny stravného v naší stravovně

Úprava ceny stravného v naší stravovně

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás v dostatečném předstihu upozornit, že k 1. 9. 2017 zvyšujeme dle níže uvedené tabulky ceny školních obědů, a v této souvislosti i záloh na stravné. Konstatujeme, že i přes toto zdražení budou naše obědy nadále nejlevnější ze všech libereckých škol.  V této souvislosti je třeba nově nastavit výši bezhotovostní platby v časové lhůtě do 10. srpna 2017. Zálohy na stravné je možné uhradit prostřednictvím trvalého příkazu nebo celoroční zálohou.

věková kategorie cena oběda záloha na jeden měsíc záloha na celý školní rok
žácí 6 - 10 let 21,- Kč 378,- Kč 3.780,- Kč
žácí 11 - 14 let 23,-Kč 414,- Kč 4.140,- Kč
žáci 15 a více let 25,. Kč 450,- Kč 4.500,- Kč

 

Platby poukazujte na účet školní stravovny č. 5486222/0800, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, den splatnosti 10. den v měsíc na měsíc následující, tj. do 10. srpna na měsíc září, do 10. září na měsíc říjen atd.

Vyúčtování probíhá vždy na konci školního roku, tj. v měsíci červenci, zpět na Váš účet.

Podrobné vyúčtování plateb stravného je k dispozici u vedoucí školního stravování. Dokonalý přehled o stavu účtu Vašeho dítěte, o provedených platbách a možnost výběru z nabízených jídel máte v mobilní aplikaci Strava.cz nebo na stránkách www.strava.cz. Přihlašovací údaje do mobilní aplikace získáte u vedoucí školní stravovny paní Miroslavy Drozdové.

Naší snahou je pokračovat v posilování trendu zdravého stravování složením stravy i její kvality. Od září zajišťujeme smlouvy na rozšíření dotovaných potravin pro všechny žáky školy: „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“.

 

Děkujeme za pochopení a prosíme, abyste si platby převodem zajistili včas.

 

Ve čtvrtek 8. 6. 2017                                                                                                      

Miroslava Drozdová, vedoucí školní stravovny a Mgr. Jiří Dvořák, ředitel školy