Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Třídní schůzky SRPDŠ

Třídní schůzky SRPDŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 13. září vás zveme na zahajovací třídní schůzky: ve třídách 1. stupně od 16 do 17 hodin, na 2. stupni se konají od 17 do 18 hodin.

Chceme Vám na začátku školního roku představit některé změny týkající se organizace a vzdělávání, roční kalendář akcí i specifické třídní záležitosti a vůbec vše, co potřebujete vědět.

Předpokládáme totiž, že se v tomto formátu další třídní schůzky v tomto školním roce konat již nebudou. Nahradí je tzv. „triády“, které jste již v minulém školním roce někteří absolvovali. Pro stručné vysvětlení: jedná se o setkání rodičů, třídního učitele a žáka. Ústřední postavou setkání je právě dítě. V rozmezí 15 – 20 minut hovoříme o jeho osobním rozvoji, ne tedy o prospěchu a klasifikaci. Takové podklady má totiž každý rodič v informačním systému Edookit. Navíc si rodiče mohou s vyučujícími dohodnout konzultaci telefonicky nebo mailem. Triády proběhnou dvakrát v průběhu školního roku, konkrétně v měsících listopadu a v dubnu. Bližší informace Vám podají třídní učitelé.

Těšíme se na Vaši účast.