Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Provoz školního klubu a školní knihovny

Provoz školního klubu a školní knihovny

Provoz školního klubu

Školní klub je otevřen každý všední den po skončení vyučování od 12:00 do 16:30 pro žáky 4. - 9. tříd, kteří nejsou přihlášení do ŠD.

Do ŠK jsou žáci přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem.

Žáci mohou klub využívat v době mezi vyučováním, mohou se přihlašovat také na doprovodné sobotní akce, konané pravidelně 1x za měsíc.

ŠK nabízí spoustu her, různých činností i pravidelných aktivit vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:30 do 15:30 hodin, na které se lze přihlásit předem. Přehled akcí najdete na webových stránkách v sekci ŠD/ŠK nebo na plakátech umístěných po budově školy.

ŠK vede vychovatelka Radka Kuchtová a Adéla Tichá.

 

Provoz školní knihovny

Knihovnu s čítárnou lze navštěvovat vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 12 hodin do 16 hodin. Půjčování a vracení knih zajišťuje paní vychovatelka Ivana Tkadlečková.Dokumenty ke stažení
Říjen ve školním klubu PDF soubor 105.8 kB Stáhnout