Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den v ZOO

V pátek 13.12. 2013 jsme v mrazivém ránu vyrazili do naší liberecké ZOO. Pan Havle nás přivítal a začal vyprávět. Protože jsme se učili o podnebných pásech, byla výuka zaměřena na život zvířat právě v jednotlivých pásech. Největším zážitkem byla prohlídka přípravny, kde se líhnou brouci a jiný hmyz a kde jsme si mohli "pochovat" užovky a další cizokrajné hady. Vše se obešlo bez následků. Odnesli jsme si pracovní listy, ve kterých jsme nové znalosti využili a určitě se těšíme na další návštěvu.