Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den - Sportovní den pro 4. ročníky

Projektový den - Sportovní den pro 4. ročníky

Připravili jsme několik stanovišť, na kterých si měli čtvrťáci vyzkoušet různé aktivity. Den začal uvítáním, které měla na starost naše třída. Padlo pár slov ohledně organizace a průběhu celého dne a pak už nic nebránilo v zahájení plnění úkolů. Každý z nich soutěžil jak za třídu, tak za sebe samotného. Na konci  dne se vyhlašovala nejúspěšnější třída a tři nejúspěšnější kluci, dívky.

První várka soutěží byla první 2 vyučovací hodiny, následovala velká přestávka, další 2 hodiny soutěží a vyhlášení výsledků.

Kromě toho, že jsme čtvrťáky informovali o jejich úspěšnosti jsme na "slavnostním zakončení" dostali i zpětnou vazbu. Z každé třídy vystoupil zástupce a řekl nám, co bylo v jejich třídě shledáno za nejzábavnější a nejnáročnější. Rozloučili jsme se pokřiky, které měly vystihnout sportovní den, jak ho viděli oni.

Winter is coming :)

 

Áòa Urbanová