Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektové dny nově

Projektové dny nově

Vážení rodiče, milí žáci,

přehodnotili jsme tradiční projektové dny pro všechny třídy 2. stupně a pro letošní školní plánujeme změnu. Aby se nenarušoval průběh výuky podle pravidelného rozvrhu, volíme cestu třídenních badatelsky orientovaných bloků, které proběhnou ve třech termínech.

První z nich se uskuteční na přelomu října a listopadu ve dnech 31. října – 2. listopadu. O náplni práce v jednotlivých dílnách budou žáci 6. – 9. ročníku včas informováni.