Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Pracujeme s iPady

Pracujeme s iPady

Naší škole se podařilo sehnat 30 nejnovějších iPadů od společnosti Apple a my jsme byli jedni z prvních, kdo si práci na tabletu při vyučování vyzkoušeli. 

Nejprve jsme si museli ujasnit důležitá pravidla. Používání tabletu ve škole nebude stejné, jako když se svým tabletem pracujeme doma. Všichni jsme to rychle vstřebali a pustili jsme se do práce. 

V průběhu hodiny jsme poznali dvě aplikace. Tou první byly Hodiny. Fantasticky jsme si započítali. Určovali jsme, kolik je zrovna hodin u nás, kolik v New Yorku, Tokiu... 

Ve druhé části hodiny jsme procvičovali v časovém limitu počítání do 100.

Hodina utekla velmi rychle a my už se na další hodinu s iPady moc těšíme. Mezi další témata budou patřit Dopravní výchova a 1. pomoc.