Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Poslední den

Poslední den

Aktivity prověřující náš důvtip i kondici byly náročné, ovšem zábavné. Emoce se projevovaly velmi barvitě, pestrým slovníkem, pláčem, smíchem, křikem ... Čeká nás závěrečný táborák a šoupárada v naší režii. Zítra se pochopitelně všichni těší, až vám to barvitě vylíčí. Ahoj doma!