Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Patronát šesťáků

Patronát šesťáků

Už delší dobu plánovaná spolupráce naší třídy se staršími žáky se opět pohnula dalšík krokem. V pátek 7. února navštívila celá VI. B naší třídu a všichni šesťáci se jednu hodinu věnovali našim dětem. 

Šesťáci pomocí přdeme připravených dotazníků zjišťovali, jaké mají prvòáci koníčky, jak se jim líbí ve škole, atp. 

Brzy máme slíbenou další návštěvu od našich starších spolužáků...