Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Lesní světlušky – naše světlo září v srdcích

Lesní světlušky – naše světlo září v srdcích

Ve čtvrtek 2. května proběhla na naší škole další z charitativních akcí, kterou organizoval náš žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gabarové.

V rámci projektu Dobro-druzi, organizovaného nadací Via, která podporuje dobrovolnickou činnost, proběhla celodenní benefiční akce s názvem Lesní světlušky. Dopoledne se uskutečnily dva workshopy pro žáky 2. stupně, organizované právě Světluškou. Její pracovníci představili nové technologie pomáhající nevidomým a také asistenční psy. Na přípravě jsme spolupracovali i s libereckým Tyflocentrem a Tyfloservisem.

Na dopolední program navázaly odpoledne ve škole zážitkové aktivity, kde si žáci vyzkoušeli různé činnosti se zavázanýma očima, aby si uvědomili, jak je složité žít se zrakovým postižením.

Vyvrcholením akce se stal večerní benefiční koncert v kině Varšava, který moderoval David Hamr z Českého rozhlasu. V pestrém programu účinkovali současní i bývalí žáci naší školy, pozvání přijaly i známé osobnosti libereckého hudebního života Jakub Děkan a Romuald Klemm. Výtěžek charitativní akce představuje částku přes 30 tisíc korun, která půjde nadaci Světluška.

 

Naše poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a přispěli k úspěchu akce:

 • nadaci Via za metodickou a finanční podporu
 • nadaci Světluška za poskytnuté dárkové předměty
 • týmu Návštěvy potmě - jmenovitě paní Juliáně Koutné - za skvělé workshopy
 • libereckému Tyfloservisu a Tyflocentru – jmenovitě paní Buriánové - za zapůjčení pomůcek pro zážitkové aktivity a organizaci doprovodné výstavy nevidomých umělců - Andrey Klozové a Lukáše Černého
 • kinu Varšava za poskytnutí sálu pro koncert
 • panu Davidovi Hamrovi, který se ujal moderování koncertu
 • panu Markovi Jánskému, který zvučil
 • paní Káje Činčalové sbormistryni Gospel Choir Generation a členům gospelového sboru
 • paní Evě Kubátové- sbormistryni Lesněnek a paní Evě Dvořákové za doprovod
 • hudebním hostům Jakubovi Děkanovi a Romualdovi Klemmovi
 • firmě Oxalis za sponzorský dar kávy pro Světlušku.

Děkujeme i účinkujícím z řad současných a bývalých žáků - Dance Turčíkové, Janu Donátovi, Verče Kupkové, Matyáši Gabryšovi, Adamovi Jánskému a školnímu sboru Lesněnky.