Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

K aktuálnímu stavu zápisu dětí do budoucích prvních ročníků

K aktuálnímu stavu zápisu dětí do budoucích prvních ročníků

Podáním žádosti o přijetí do prvního ročníku došlo k zahájení správního řízení. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit.

Pro vaši informaci: v zákonném termínu podalo na naši školu žádost o přijetí celkem 71 uchazečů. V řízení jsou nyní žádosti o odklad školní docházky, resp. jejich doložení potřebnými doporučeními. Po prozkoumání podaných žádostí je zřejmé, že škola bude schopna přijmout všechny uchazeče ze svého spádového obvodu.

Prosíme rodiče, kteří podali žádost o odklad školní docházky, aby nám doručili obě dvě nutná doporučení co nejdříve. Pomůže nám také, když nás budete obratem kontaktovat v jakékoli další záležitosti, která může mít vliv na celkový výsledek zápisu. Jde například i o situaci, že uvažujete o nástupu dítěte na jinou školu.

Děkujeme vám všem za klidný a důstojný průběh letošního zápisu do budoucích prvních tříd a prosíme vás o trpělivost s vydáními konečných rozhodnutí.