Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Jak jsme volili do Školního parlamentu

Jak jsme volili do Školního parlamentu

Nejprve jsme se postupně ohlašovali u jednoho z členů komise, ten nás jako u opravdových voleb odškrtával a předal nám volební lístek naší třídy. Na něm jsme našli kandidáty z naší třídy na dvě místa do Školního parlamentu. S volebním lístkem jsme zašli za plentu, kde jsme zaškrtnutím zvolili dva zástupce. Pak jsme vyšli ven před pletnu a vhodili volební lístek do urny. Celé volby se odehrávaly ve sváteční atmosféře a měli jsme opravdový pocit toho, že jsme byli prvně volit. Dále zbývalo jen počkat, až rozhlasem vyhlásí, kdo byl do parlamentu vybrán, a pak už jen věřit, že jsme vybrali dobře.