Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si Vás informovat o úhradách stravného. Cena oběda je 21,- Kč. Stravné se provádí bezhotovostní platbou se splatností do 10. srpna 2017. Zálohy na stravné je možné uhradit prostřednictvím trvalého příkazu (vždy do 10. dne v měsíci na měsíc následující, tj. do 10. srpna na září, do 10. září na říjen atp.),  nebo  celoroční zálohou na účet školní stravovny.

  • Číslo účtu: 5486222/0800
  • První platba do 10. srpna: Variabilní symbol = šest počátečních číslic rodného čísla žáka lomeno (např. 181109/01)
  • Další platby: Variabilní symbol = celé rodné číslodítěte (např. 181109/0100)

 

  • Záloha na 1 měsíc………….….………378,- Kč
  • Záloha na školní rok………………… 3780,- Kč

 

Vyúčtování proběhne na konci školního roku, tj. v měsíci červenci 2018, případné přeplatky budou vráceny zpět na Váš bankovní účet.

Děti si v naší škoílní stravovně vybírají denně ze dvou nabízených jídel. Jejich výběr se provádí v předstihu alespoň 24 hodin pomocí čipu přímo v naší stravovně nebo pomocí online aplikace na stránkách www.strava.cz. Do svých mobilních zařízení si můžete pro výběr stravy svého dítěte nainstalovat aplikaci Strava.cz, díky níž máte o stavu účtu Vašeho dítěte v naší školní stravovně trvalý přehled.

Pokud si chcete vyzvednout čip a přihlašovací údaje pro objednání stravy online v předstihu, můžete se dostavit v týdnu od 28. srpna 2017 v čase od 8:00 – 13:00 u vedoucí školního stravování paní Miroslavy Drozdové.

Děkuji za včasnou úhradu záloh a velice se těšíme na naše nové strávníky.

 

Miroslava Drozdová, vedoucí stravovny