Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Doporučení školy ke koronaviru

Doporučení školy ke koronaviru

Vážení rodiče,

školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Máme informaci, že řada našich žáků vycestuje o jarních prázdninách do problémových lokalit, zejména za lyžováním. Škola nemá pravomoc vydávat jakákoli omezení. Leč apelujeme na zodpovědnost vůči své rodině a celému okolí.  

Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař. Doporučujeme proto při návratu, v případě podezření na riziko nákazy koronavirem, telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Doporučujeme, pokud navštívíte rizikovou oblast, z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílejte, kontaktujte školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

 

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránkb Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanice: http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

Předem děkujeme za pochopení a respektování nastavených opatřeníDokumenty ke stažení
Zpráva KHS Libereckého kraje ze 4. 3. 2020 PDF soubor 64.7 kB Stáhnout