Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Děti čtou nevidomým dětem

Děti čtou nevidomým dětem

V úterý 27. března 2018 proběhl konkurz na nahrávání knihy Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. v malém poslechovém sále v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Konkurz se uskutečnil za přítomnosti režisérky nahrávky Elišky Bejčkové, která si projev dětí nahrála. Tento projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti. Díky zvukovým knihám se seznámí se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. V neposlední řadě podporuje čtenářství u dětí základních škol a výchovu k solidaritě s handicapovanými lidmi. Hotová zvuková kniha je pak slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účast všech, kteří se na jejím vzniku podíleli.

Naše škola je jednou z těch, jejíž žáci každoročně v konkurzu uspějí. Letos byli pro nahrávání vybráni Žofie Blažková z V.BLuisa M. Fürstová ze VII.AMichal Horák z V.A. Tito žáci byli vybráni k realizaci nahrávky, která bude probíhat v termínu 9. – 11. května v nahrávacím studiu v Krajské vědecké knihovně.

Gratulujeme vybraným žákům a za účast děkujeme i všem ostatním, kteří se ve svém volném čase konkurzu zúčastnili.