Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Den barev

Den barev

V pátek 20.12. jsme absolvovali Den barev. Žáci 9.tříd připravovali dílny pro šesťáky a sedmáky. Naše třída chystala celkem šest dílen, například barvy v chemii, barevné jídlo, barvy živočichů a rostlin nebo orientační běh. Všechno jsme nachystali a připravili tak, že nenastal žádný problém a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Dokonce většina hodnotila tento den mnohem lépe než loòské Velikonoce, kde jsme dělali něco podobného pro první stupeò. Už jsme asi zkušenější a lépe jsme se připravili:)

Na rozloučenou jsme si ve třídě promítli video z projektového dne proti kouření, které natočila jedna naše skupina a Kirill dovedně sestříhal. Už dlouho jsme se tak nenasmáli a odcházeli jsme na Vánoce úžasně spokojení a naladění.