Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centrum Tvoření

Centrum Tvoření

Během center aktivit na téma Prstem po mapě měly děti v centru Tvoření kreslit a postavit vlajky tak aby byly souměrné podle osy souměrnosti. Po povinných úkolech tvořily děti z krychliček dále a vznikaly zajímavé stavby.