Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Před zahájením nového školního roku

Před zahájením nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

za několik dnů začne nový školní rok. Doufáme, že bude klidnější, než ten předchozí. Nabízíme vám přehled významných informací a aktuálních novinek k úvodu školního roku.

 

  • Covid-19

V úterý pan ministr představil manuál, který obsahuje opatření pro školy závazná, nebo jim doporučená, platná od 1.9. Připravili jsme doplněk ke školnímu řádu zde, který shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. Organizačně nelze zajistit doporučení, aby se děti 1. a 2. stupně a tříd nesetkávaly v prostorách školního areálu. Zkušenosti z období dobrovolné výuky nás ujišťují, že situaci zvládneme. Hodně záleží na zodpovědném chování dětí a na účinné komunikaci s rodiči.

Upozorňujeme, že je uzákoněna i varianta povinné distanční výuky v případě, kdy to hygienická situace bude vyžadovat.

Jistě chápete, že s ohledem na situaci se může stát, že některé akce, aktivity, výjezdy tříd a podobně, mohou být zrušeny nebo v celoročním plánu přesunuty na jiný termín. Předem děkujeme za pochopení.

 

  • Informačním systém

Základní informace jsou na webu školy www.zslesni.cz. Upozorňujeme zejména na odkaz Třídy, kde naleznete měsíční plány a další informace o třídě. Důležitým zdrojem informací zůstává Edookit: změny v rozvrhu hodin, elektronická žákovská, domácí úkoly, atd.

O dění v naší škole se dále můžete dozvědět na sociálních sítích Facebook (profil ZŠ Liberec, Lesní) a Instagram (profil zslesni). Škola vlastní také Youtube kanál ZŠ Lesní.

Důležité novinky týkající se chodu školy zasílá vedení školy v podobě tzv. newsletterů na registrované e-mailové adresy. K odběru newsletterů se můžete přihlásit zadáním své e-mailové adresy na webových stránkách školy ve spodní části nazvané Novinky na e-mail.

Za důležitý považujeme kontakt s třídními, hlavně osobní, ale i mailový. Některé informace budou třídní učitelé posílat operativně přímo na vaši adresu. Pro případ nepřítomnosti třídního učitele má každá třída určeného zástupce třídního. Jméno zástupce třídního učitele Vaší třídy naleznete na webové stránce své třídy.

 

  • Zahájení roku

K dispozici jsou rozvrhy hodin, které na webových stránkách tříd uveřejníme na začátku posledního srpnového týdne.

Nástup do školy proběhne jako v minulých letech. Zahájení každodenní výuky od 8:10, přítomnost žáků v učebnách do 8:00. Program prvního dne: přivítání prvňáčků, 2. – 5. ročník organizační záležitosti v rozsahu 3 vyučovacích hodin, 6. – 9. ročník 4 vyučovací hodiny.

Od středy 2.9. probíhá vyučování dle rozvrhu bez odpolední výuky. Dojde k vrácení učebnic z loňského roku a k výměně za aktuální učebnice.

Dny od středečního odpoledne do pátku jsme vyčlenili pro tzv. harmonizační dny pro třídy 2. stupně. Některé třídy plánují výjezdy, jiné zůstávají ve škole nebo v jejím okolí.

Vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky a činnost zájmových kroužků zahájíme od pondělí 7.9.

Společné třídní schůzky jsou naplánovány na čtvrtek 10. září od 16 hod. pro třídy 1. st. a od 17 hod. pro 2. st. Společná setkání formou triád se uskuteční v listopadu a v dubnu.

 

  • Personální změny

Posilujeme užší vedení školy: po Ing. Tomáši Řebíčkovi je jmenován dalším zástupcem ředitele školy k 1. 9. Mgr. Aleš Dlouhý. Členem užšího vedení se stává i Mgr. Michaela Ulvrová. Bude mít na starost realizaci inovovaného školního vzdělávacího programu.

Škola přijala na plný úvazek pro výuku angličtiny a dokonce i hudební výchovy v anglickém jazyce rodilou mluvčí paní Terezu Jandurovou. Očekáváme, že jejím působením na škole dojde k dalšímu zkvalitnění výuky.

Tím, že přibylo tříd na 2. stupni, zvýšila se, kromě jiného, potřeba pokrytí hodin výuky fyziky. Proto do 9. ročníku nastoupí na částečný úvazek pan Jiří Samšiňák.

K rozšíření služeb pro žáky s individuálními potřebami bude na škole vedle Mgr. Petra Šolce působit další speciální pedagog, Mgr. Alena Sobotová.

 

  • Novinky v oblasti pedagogické

Hlavním tématem školního roku jsou postupné změny v hodnocení žáků. Hodnocení chceme nastavit tak, aby u žáků nevzbuzovalo obavy, naopak posilovalo u žáků sebedůvěru. S tím souvisí zavádění tzv. formativního hodnocení, které zapadá do filozofie vzdělávací koncepce, kterou vytváříme. Nově příchozí prvňáčky nečekají na vysvědčení známky, ale slovní hodnocení.

Naši žáci se budou stále více setkávat s párovou výukou. Vedle působení asistentů učitelů a vychovatelek povedou některé hodiny výuky dva učitelé, nebo si třídu rozdělí. To v případech některých hodin matematiky, anglického jazyka s rodilou mluvčí nebo například předmětu Člověk ve společnosti.

Jako zásadní považujeme rozvíjet u našich žáků následující oblasti: čtení s porozuměním, řešení problémů (učení založené na otázkách), komunikace, diskuse a vyjadřování názorů podpořených argumenty, kreativita (nebát se experimentovat), kritická práce s mediálním sdělením a zacházení s informacemi, občanská angažovanost, sociální problematika, aktivní přístup k udržitelnosti životního prostředí, plánování vlastní práce, týmová práce, ústní prezentace (a sebeprezentace), pracovní dovednosti – příprava žáků na rychle se měnící pracovní trh, celoživotní vzdělávání, dovednosti k podpoře zdraví.

Závěrem: Je důležité, aby se každé dítě cítilo ve škole dobře a aby každé dítě v něčem vynikalo.

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.