Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní jídelna ZŠ Lesní

Školní jídelna

Objednávka obědů přes Internet 

www.strava.cz 

Pro navolení obědů na příští dny je nutné osobně navštívit vedoucí školní jídelny paní Miroslavu Drozdovou, která každému zájemci přidělí osobní číselné uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů není možné obědy přes Internet objednat.

Na svém webovém prohlížeči si spusťte stránky www.strava.cz a postupujte krok po kroku podle našeho návodu Volba obědů přes Internet umístěného ve formátu .pdf níže na této stránce.

 

 Platba stravného

Stravné v jídelně ZŠ Lesní se platí bezhotovostním převodem na účet školní stravovny č. 5486222/0800, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Při platbě stravného za své dítě si můžete zvolit jednu ze dvou variant:

  1. Měsíční záloha - je splatná vždy do 10. dne v měsíci na měsíc následující (do 10. srpna na měsíc září, do 10. září na měsíc říjen....v červnu a červenci měsíční zálhoy neplaťte)
  2. Záloha na celý školní rok - je splatná do 10. srpna na celý následující školní rok

Vyúčtování záloh proběhne na konci školního roku, tj. v měsíci červenci, zpět na Váš čúet.

 

Ceny stravného a výše záloh

Ceny obědů
žáci ve věku 6 - 10 let 21,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 23,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 25,- Kč

 

Výše měsíčních záloh
žáci ve věku 6 - 10 let 378,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 414,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 450,- Kč

 

Výše roční zálohy
žáci ve věku 6 - 10 let 3.780,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 4.140,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 4.500,- Kč

 

 

Vyúčtování probíhá vždy na konci školního roku, tj. v měsíci červenci, zpět na Váš účet.

 

Podrobné vyúčtování plateb stravného je k dispozici u vedoucí školního stravování. Dokonalý přehled o stavu účtu Vašeho dítěte, o provedených platbách a možnost výběru z nabízených jídel máte v mobilní aplikaci Strava.cz nebo na stránkách www.strava.cz. Přihlašovací údaje do mobilní aplikace získáte u vedoucí školní stravovny paní Miroslavy Drozdové.
Dokumenty ke stažení
Jídelní lístek od 11. 12. PDF soubor 507.8 kB Stáhnout
Jídelní lístek od 18. 12. PDF soubor 515.9 kB Stáhnout
Seznam alergenů od 13. 12. 2014 PDF soubor 402.2 kB Stáhnout
Volba obědů přes Internet PDF soubor 1122.4 kB Stáhnout
Směrnice o školním stravování PDF soubor 268.1 kB Stáhnout