Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní knihovna

Knihovna

Školní knihovna v naší škole má dlouholetou tradici. Klade si za cíl podporovat čtenářskou gramotnost našich žáků, k čemuž vedle každodenní otvírací doby slouží doprovodné akce, které se konají pravidelně jedenkrát do měsíce a jsou tematicky zaměřené.

Prostory naší knihovny jsou rozděleny do dvou místností - do samotné knihovny a čítárny

Návštěvníkům knihovna nabízí několik tisíc titulů beletrie, odborné literatury, encyklopedií, slovníků a dětských či odborných časopisů. Pro naše žáky je oblíbeným místem k relaxaci, vyhledávání informací, sepisování referátů, apod. 

Tematicky zaměřené vzdělávací akce, pořádané pravidelně jedenkrát měsíčně, jsou velmi populární především u našich mladších žáků.

 

  Provoz školní knihovny a čítárny

Školní knihovna je pro žáky otevřena vždy

  •  od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 16:00 hod.,
  • v pátek od 12:00 do 15:00 hod.

Během dnů volna je knihovna a čítárna zavřena.

 

 Kontaktní informace

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Dlouhá Dana vedoucí školní knihovny 776 389 422 dana.dlouha@zslesni.cz


Dokumenty ke stažení
Řád školní knihovny a čítárny PDF soubor 467.4 kB Stáhnout

Den s pohádkami H. Ch. Andersena

Knihovna

V pátek 27. března jsme se v naší knihovně sešli při další vzdělávací akci, tentokráte na téma Pohádky H. Ch. Andersena. 

Celkem 15 dětí prožilo příjemný podvečer nad pohádkami pana Andersena. Při práci ve skupinách jsme tvořili plakát, četli si některé jeho pohádky a hráli krátké scénky z pohádky Princezna na hrášku. 

Věříte, že spát na hrášku muselo princeznu opravdu bolet? My všichni, kdo jsme se akce zúčastnili, už ano. 

Společné čtení pohádek - Perníková chaloupka

Knihovna

Na čtení Perníkové chaloupky si paní knihovnice připravila pro všechny prvňáky překvapení, perník. Jééééé, to bylo radosti, když si každý mohl z tácu jeden malý perníček uloupnout.

Společné čtení pohádek

Knihovna

Děti, pojďme si do knihovny přečíst pohádku!

Starší spolužáci si pravidelně každý čtvrtek připravují v březnu čtení pohádek pro nejmenší spolužáky z 1. a 2. tříd. Čtení se rychle stalo oblíbeným doplňkem v činnosti naší knihovny. Našim nejmenším spolužákům se čtení pohádek moc líbí.