Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní družina - 2016/2017

Družina

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

  • ráno od 6:30 hod. do zahájení vyučování pro všechny žáky 1. stupně bez ohledu na to, zda jsou přihlášené do odpolední družiny, (tel. na ranní službu je 734 475 093)
  • po skončení vyučování do 16:30 hod.

 

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny jsou možné každý den do 13:30 hod., později vždy až po 15. hod. Doba od 13:30 do 15:00 hod. je určena pro hlavní výchovně vzdělávací činnost a pobyty venku.

Vychovatelka ŠD nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 

Kontaktní informace

Příjmení a jméno
Funkce Telefon
E-mail
Adéla Tichá
vychovatelka I. A 732 240 327 adela.ticha@zslesni.cz
Jiřina Čiháčková
vychovatelka I. B
734 475 055
jirina.cihackova@zslesni.cz
Lenka Pěnkavová
vychovatelka II. A
734 475 093 lenka.penkavova@zslesni.cz
Jana Hruboňová
vychovatelka II. B
734 475 093 jana.hrubonova@zslesni.cz
Alena Veselá
vychovatelka III. A + B
734 475 060 alena.vesela@zslesni.cz
Ivana Tkadlečková
vychovatelka III.  A + C
734 475 060
ivana.tkadleckova@zslesni.cz
     

 

Platba za školní družinu 

Děti, které navštěvují školní družinu, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, jsou povinny zaplatit příspěvek ve výši stanovené vyhláškou města. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zapsané dítě (sourozenec 100,- Kč) do naší školní družiny.

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet č. 5485852/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok nebo ve dvou splátkách, a to:

  • na období září - prosinec ve výši 800,- Kč nejpozději do 30. 9. 2016
  • na období leden - červen ve výši 1.200,- Kč nejpozději do 31. 1. 2017.

 Dokumenty ke stažení
Měsíční plán - září PDF soubor 522 kB Stáhnout
Měsíční plán - říjen PDF soubor 595.1 kB Stáhnout
Měsíční plán - listopad 2016 PDF soubor 557.4 kB Stáhnout
Měsíční plán - prosinec 2016 PDF soubor 506.8 kB Stáhnout
Měsíční plán - leden 2017 PDF soubor 505.9 kB Stáhnout
Měsíční plá- únor 2017 PDF soubor 741 kB Stáhnout
Měsíční plán - březen 2017 PDF soubor 722.7 kB Stáhnout
Měsíční plán - duben 2017 PDF soubor 839.5 kB Stáhnout
Měsíční plán - květen 2017 PDF soubor 853.8 kB Stáhnout
Měsíční plán - červen 2017 PDF soubor 763.3 kB Stáhnout
Řád školní družiny a školního klubu PDF soubor 291.6 kB Stáhnout
Zápisový lístek do školní družiny / školního klubu Microsoft Office Word soubor 79.5 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání PDF soubor 684.9 kB Stáhnout
Vnitřní předpis o stanovení úplaty ve školní družině PDF soubor 200.9 kB Stáhnout

Beseda se včelařem 2.A-B.

Družina

Na školním pozemku jsme měli krásné odpoledne s včelařským kroužkem.

Děkujeme tímto panu učiteli Mílovi Kůtovi a jeho pomocníkům.

Dozvěděli jsme se mnoho nového.

Sněhové radovánky 2.-3.tříd

Družina

Poslední sníh jsme si ještě před jarními prázdninami užili v rokli.

Ježdíkovalo nám to parádně, ostatně mrkněte do galerie.